วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

หมายถึง การให้การช่วยเหลือขั้นแรกที่กระทำในทันทีทันใดในสถานที่เกิดเหตุ  โดยใช้เครื่องมือเท่าที่จะหาได้ เพื่อลดอันตรายและป้องกันความพิการของผู้บาดเจ็บ  ก่อนที่จะส่งผู้บาดเจ็บไปหาแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป

จุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาล

1. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และพยายามช่วยชีวิตไว้

2. เพื่อลดความรุนแรง ภาวะไม่พึงประสงค์ และป้องกันความพิการ
3. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

การปฐมพยาบาลที่ดี ผู้ช่วยเหลือควรให้การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว นุ่มนวลและคำนึงถึงสภาพด้านจิตใจของผู้บาดเจ็บควบคู่ไปด้วย
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลหมายถึง ภาวะซึ่งมีเลือดออกมาจากหลอดเลือด โดยแบ่งลักษณะของบาดแผลออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.บาดแผลเปิด
เป็นบาดแผลที่มองเห็นได้ว่ามีเลือดออกบริเวณใด
หลอดเลือดแดง  เลือดจะพุ่ง สีแดงสด
หลอดเลือดดำ ไหลรินเป็นทาง สีคล้ำ
2. บาดแผลปิด
เป็นภาวการณ์มีเลือดออกภายในร่างกาย โดยเราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มีอาการ เช่น ไอ อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะออกมาเป็นเลือด

การป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุหลักการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
1. ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยหรือเป็นโรค2. ป้องกันมิให้โรคกำเริบ3. หยุดยั้งอาการกำเริบได้ทันทีขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน
1. เมื่อพบเห็นผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ ให้เรียกผู้ป่วยดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่2. รีบขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน3. ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการ4. รีบทำการนวดหัวใจทันที (กรณีหัวใจหยุดเต้น)5. ถ้าพบว่าผู้ป่วยหายใจได้  จัดท่าผู้ป่วยนอนตะแครงหน้าด้านใด ก็ได้ กรณีอุบัติเหตุ จัดท่านอนหงายราบกับพื้น สังเกตุการหายใจเป็นระยะ6. กรณีอุบัติเหตุ ดูการไหลเวียนของเลือด มีแผลบริเวณใดบ้าง

7. ถ้าสามารถประเมินได้ว่า ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจริงๆ และมีปัญหาเรื่องการหายใจ ให้ช่วยฟื้นคืนชีพก่อน ค่อยดูบาดแผลหรือกระดูกหัก

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
คือ การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจกะทันหัน โดยไม่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ใช้เพียงแรงกดหน้าอกและการผายปอด เพื่อให้หัวใจและระบบหายใจกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งจะได้ผลดี ต้องทำภายใน 4 นาทีหลังผู้ป่วยหยุดหายใจ


CPR ขั้นพื้นฐาน
หลักปฏิบัติเบื้องต้นปลุกเรียกโดยเขย่าตัวเบาๆและถามดังๆว่า คุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบว่าหมดสติจริงขอความช่วยเหลือ

การปั๊มหัวใจ
คือการใช้ฝ่ามือกดบนผนังทรวงอกบริเวณกระดูกหน้าอก (sternum)โดยใช้น้ำหนักแรงพอประมาณเพื่อทำให้หัวใจถูกบีบเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย


การนวดหัวใจ
žนั่งคุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยระหว่างไหล่และอก แยกเข่าเล็กน้อยโน้มตัวให้แนวไหล่และวางมืออยู่แนวตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วยการนับจังหวะการนวดหัวใจสม่ำเสมอ โดยนับ หนึ่ง และสองและ…......และสิบ และสิบเอ็ด สิบสอง…......สิบห้าในหนึ่งนาที ให้ได้อัตราชีพจร อย่างน้อย100 ครั้งต่อนาที 


รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1.นางสาวกัญฐิสา  หงษ์ทอง  ม.6/8  เลขที่2
2.นางสาวกัณฐมณี  ทองขัด  ม.6/8  เลขที่3
3.นางสาวทิพยาภา  กลัดเชยดี  ม.6/8  เลขที่ 12
4.นางสาวบุญพิทักษ์  รุ่งกาญจนกุล  ม.6/8  เลขที่17
4.นางสาวพิชญา  นิลวัชราภรณ์  ม.6/8   เลขที่21
5.นายปรเมศร์  เหล่าโรจน์ทวีกุล  ม.6/8  เลขที่43
6.นายปิติภัทร  เกษวิริยะการ  ม.6/8   เลขที่44
7.นายศุภวิชญ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย  ม.6/8   เลขที่50
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น