วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

สัญญาณจากจักรวาลวิกฤตมหันตภัยล้างโลก

กลับหน้าแรก

สัญญาณจากจักรวาล “วิกฤติมหันตภัยล้างโลก"

โดย Dr.G.G.Junior http://www.universal-signal.com


มหันตภัยล้างโลกได้เริ่มขึ้นแล้ว ไม่เกินอีก ๑๒ ปีข้างหน้าเป็นการเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่


ปัจจุบันนี้ ความเคลื่อนไหวของผิวเปลือกโลกแสดงการมีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมฝนแล้ง พายุหิมะ ลมพายุ พายุฝน ไฟป่า สึนามิ และภัยพิบัติอื่นๆ นี่คือสัญญาณอันตราย ที่บ่งบอกถึงความไม่สมดุลของวัตถุโลกและพลังงาน มนุษย์ยังไม่สนใจ เพราะจิตถูกใจที่ครอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ความรุนแรงของภัยทั้งหลายทวีความรุนแรงขึ้นในทุกขณะ และในที่สุดมหันตภัยล้างโลกก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ด้วยอัตราเร่งอย่างรวดเร็ว ตามกิจกรรมมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาตินั่นเอง อาการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่เคลื่อนเข้าใกล้ของมหันตภัยนั้น เริ่มจากหลายร้อยพันล้านปี จากการที่มนุษย์สร้างพลังงานเสียต่อสภาวะแวดล้อมเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง ผลทำให้เกิดความไม่สมดุลขนาดหนัก เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสในขณะนี้ ความเลวร้ายที่มนุษย์ยัดเยียดให้กับโลก จนต้องสูญเสียสนามแม่เหล็กที่สมดุลไป การล้างโลกจึงบังเกิดขึ้นแล้วด้วยการเคลื่อนโดยที่มีอัตราเร่ง เริ่มที่ 5000 ปี (ตามพุทธกาล)

ที่ พ.ศ. 2500 เริ่มปรากฏความไม่สมดุลทั้งวัตถุและจิตของมนุษย์ รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายดุร้ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2547 มนุษย์ทำลายธรรมชาติมาก จนกระทั่งมีผลให้ใน พ.ศ. 2547 เกิดการเร่งเวลาของมหันตภัยล้างโลกให้เคลื่อนเข้ามาเหลือเพียง 48 ปี และเหลือเพียง 24 ปี

เมื่อถึงปี พ.ศ. 2549 สุดท้ายวันนี้ คือ วันที่ 30 มกราคม 2550 สัญญาณจากจักรวาลบอกเราว่า เป็นการเริ่มนับเวลาจากนี้ไป ที่มนุษย์จะพบภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จนประสบมหันตภัยล้างโลกในที่สุด ในเวลาอีก 12 ปีข้างหน้า คือ ประมาณต้นถึงกลางปี พ.ศ. 2562

มนุษย์ทั้งหลาย จงตื่นจากความโง่เขลา จงตื่นจากความเห็นแก่ตัว คิดแต่อยากได้ทรัพย์ หรือวัตถุ จนไม่รู้ว่าธรรมชาติจะเอาชีวิตไปในไม่ช้านี้แล้ว และพึงรักษาธรรมชาติให้สมดุล รักษาจิตให้บริสุทธิ์ร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงของมหันตภัย ให้เกิดน้อยลงมากที่สุด เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกในเวลานี้ ผู้นำประเทศทั้งหลาย หรือผู้ใดที่มุ่งหวังอำนาจ และกระหายสงคราม จงจำไว้ว่าผู้นำเหล่านั้น หรือผู้นั้นเป็นผู้ทำลายโลกที่ร้ายกาจ


สภาพของการเกิดมหันตภัยในระยะเวลา 12 ปี สามารถแบ่งโดยความรุนแรงเป็น 3 ช่วงเวลา คือ


1. ช่วงแรก เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2550-2551 ระยะเวลา 2 ปีแรก เกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่อง ตามรอยต่อของแผ่นทวีปทั้งหมดที่แตกร้าวไปทั่วดาวดวงนี้ สัตว์ และมนุษย์มีวิธีทำร้ายกัน แบบดุร้ายป่าเถื่อนมากยิ่งขึ้น สัตว์ขนาดเล็กเตรียมปรับตัวรับวิกฤติดังกล่าวแล้ว และเตรียมปรับตัวเพื่อทำลายล้างมวลมนุษย์อีกด้วย โดยการสะสมถ่ายทอดโรค ที่ร้ายแรงมากขึ้น นอกจากนั้นทั่วโลกยังเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่าเดิม และเกิดอุบัติเหตุที่แปลกๆ โดยมนุษย์หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ เช่น ระหว่างปีใหม่ ( พ.ศ. 2550) ที่ผ่านมาเครื่องบินภายในประเทศอินโดนีเซียสูญหายระหว่างบินอยู่เมืองสุราเวสี ไม่สามารถค้นพบได้จนบัดนี้ สาเหตุที่มนุษย์คาดไม่ถึง ก็คือ เกิดจุดตัดสนามแม่เหล็กโลก เกิดขึ้นบริเวณนั้นพอดี เนื่องจากความไม่สมดุล จึงดูดเอาเครื่องบินลำนี้ ออกนอกมิติของโลก เข้าสู่มิติมืดที่ว่างเปล่า หรือเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์เข้าใจแล้วว่า เสมือนสามเหลี่ยมเมอมิวดา ในแกนกลางมหาสมุทร นั่นคือหลุมมิติในน้ำ แต่ที่จริงแล้ว ยังมีหลุมมิติในอากาศ (ที่เครื่องบินหายไปในช่องหลุมมิติ) และหลุมมิติบนพื้นโลก (ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเนื่องจากมิติซ้อนกันทำให้มองไม่เห็นกัน) เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ แต่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสมองที่มีแต่ความอยาก และความต้องการในวัตถุทั้งหลาย

2. ระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2556 ระยะเวลา 5 ปี โลกร้อนขึ้นด้วยอัตราเร่ง เกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นมากกว่าเดิม และต่อเนื่องจนมนุษย์ทั้งโลกหวาดกลัว กลุ่มมนุษย์ที่มีจิตต่ำจะก่อกวนมนุษย์ด้วยความรุนแรงเหมือนไม่ใช่คน เกิดหลุมมิติมากมายเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อย่างที่มนุษย์คาดไม่ถึง มีการตายของมนุษย์เป็นกลุ่มใหญ่จำนวนมาก ด้วยอุบัติเหตุและภัยพิบัติ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย พื้นโลกบางส่วนยุบตัวลง เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด อากาศร้อนขึ้นอย่างมาก และอากาศหนาวก็มากขึ้นเช่นกันของแต่ละพื้นที่ จะเริ่มมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของมนุษย์น้อยลง ความแห้งแล้งมากขึ้น น้ำในทะเลยกระดับสูงขึ้นจากสาเหตุการยุบตัวของโลก น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้สมทบด้วยอีกแรงหนึ่ง เริ่มเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ผุดมาจากดินที่ไม่เคยมีมาก่อน เชื้อเหล่านี้ทนทานต่อการทำลาย เพราะปรับตัวจากที่ที่เย็นจัดหรือปรับตัวจากที่ที่ร้อนจัดจึงทนต่อสภาวะที่เปลี่ยนไป

3. ระยะที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561 ระยะเวลา 5 ปี โลกร้อนขึ้นด้วยอัตราเร่ง พอที่จะละลายน้ำแข็งเกือบทั้งหมดของขั้วโลกทั้งสอง เกิดน้ำท่วมโลก โดยที่พื้นที่อาศัยของมนุษย์จะหายไปอย่างน้อยก็ 2 ใน 3 ส่วน ได้แก่ ที่ริมทะเลปากแม่น้ำ และที่ราบลุ่มต่างๆ คงเหลือพื้นที่ราบสูงพื้นที่บนภูเขา ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับกับการเกษตรนัก จึงเกิดการขาดแคลนอาหาร เฉพาะพื้นที่ประเทศไทยนั้นเหลือเพียงภาคเหนือ ภาคอีสาน นอกจากนั้นที่เหลือก็มีสภาพเป็นเกาะแก่งเล็กๆ สรุปได้ดังนี้ บนพื้นดินที่อยู่ตรงกลางทวีปทั้งหลาย ก็จะแห้งแล้งด้วยความร้อนจากใต้ผิวดินประทุขึ้นมา พื้นที่ที่อยู่ริมบริเวณชายฝั่ง หรือค่อนมาทางริมขอบทวีปทั้งหลาย ก็จะถูกน้ำทะเลกลืนกิน บางที่ก็จะยุบหายไป บางที่ก็จะถูกเหวี่ยงออกไปแยกตัวเป็นอิสระ มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ทั่วโลก มนุษย์จะเผชิญกับสภาพความแล้งจัด จนต้องอดตาย พบโรคใหม่กับสัตว์สายพันธุ์ดุร้าย และมีพิษ คร่าเอาชีวิตมนุษย์ทั่วไป ทั้งโลกนี้เช่นกัน จากความรู้ที่ได้รับคลื่นสัญญาณจากจักรวาลพอสรุปให้ได้ดังนี้

เริ่มต้นขึ้นที่ขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้น เวลานี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ใครๆ ก็รับรู้ได้บ้างแล้วว่า ตกอยู่ในสภาวะโลกร้อน มีข่าวสารที่แสดงให้มนุษย์เห็นหลายรูปแบบ จากการเฝ้าสังเกตติดตามของมนุษย์ที่สนใจในสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของโลก จะเห็นว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายลงมามากแล้ว ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะตั้งแต่หลังเกิดเหตุสึนามิเมื่อปลายปี 2547 หลังจากนั้นมา ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ได้ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ มีเหตุการณ์การปรับตัวของโลก ตามจุดต่างๆ ไล่กันเรื่อยมาตลอดมา หลังเกิดสึนามิไม่นาน ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่ปากีสถาน ใหญ่มากถึงขนาดที่ ทำให้พื้นดินสะเทือนเลื่อน เป็นคล้ายระลอกคลื่น และหลังจากนั้นเกิดต่อเนื่องกันมา หนักบ้างเบาบ้างอีกหลายๆ ครั้ง หลายๆ ครา จนในที่สุด ถ้ามนุษย์ติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่า เวลานี้เกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในย่านภูมิภาคแถบที่เป็นรอยต่อรอยเลื่อนทวีป แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี่แหละเป็นเขตที่เกิดบ่อยที่สุด แทบจะทุกๆ 12 ชั่วโมง ก็คือ อาณาเขตของประเทศอินโดนีเซีย แถบทะเลมูรุกะ ตามมาด้วยอาณาเขตของประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ตามมาอย่างติดๆ นอกจากนั้น ก็เกิดขึ้นประปรายตามพื้นที่ต่างๆ ในดินแดนเหล่านี้ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า อยู่ใกล้น้ำอยู่ริมน้ำ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปข้างหน้า จะเกิดภาวะล้างโลกในรูปแบบหนึ่ง มนุษย์ที่อยู่บนภาคพื้นทวีป ก็จะมองเห็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

อากาศทุกวันนี้ ไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา ความหนาวเย็นที่ปรากฏ เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของความรู้ คือ การนำความร้อนไปใช้ละลายน้ำที่ขั้วโลก มนุษย์จงนึกถึงน้ำแข็งที่อยู่ในแก้ว ตัวน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลก เมื่อนำเอาออกมาจากเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น น้ำแข็งละลายตัวน้ำแข็งที่อยู่ในแก้ว จะดึงเอาความร้อนรอบตัว มาใช้ในการละลาย น้ำที่เราใส่ไปในแก้วนั้น จึงมีความเย็นขึ้นมาในทันที ความเย็นนั้น ลามไปถึงตัวแก้วที่บรรจุอยู่ด้วยซ้ำ มันก็เหมือนกับภาวะที่มนุษย์เจอกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ ใครบอกว่าโลกร้อน หนาวจะตาย โดยแท้จริงแล้วอุณหภูมิของโลกโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่เรากำลังถูกดึงดูดเอาพลังงานความร้อนไปใช้ในการละลายน้ำแข็ง เหมือนเราเป็นน้ำที่อยู่ใกล้กับน้ำแข็งนั้น และสภาวะรอบน้ำแข็งนั้นไม่ใช่ช่องแข็งเสียแล้ว มันกลายเป็นอุณหภูมิธรรมดา น้ำแข็งจึงกำลังละลาย ผู้ที่สังเกตเฝ้าติดตามอยู่ นักวิทยาศาสตร์บ้าง นักภูมิศาสตร์บ้างจะถ่ายทอดข้อมูลความรู้เหล่านี้ตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เป็นประจำว่า ชั้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกมีขนาดบางลง มีหน่วยวัดมาตราเป็นแบบของมนุษย์ อาณาบริเวณขั้วน้ำแข็งของโลกก็หดเข้ามาจากเดิมเกือบครึ่งหนึ่งแล้ว

ถ้ามนุษย์มีความรู้ ตรวจดูข่าวสารอยู่เป็นประจำ ก็จะพบได้ว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เลย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทางกายภาพ เห็นมั้ย มนุษย์ทั้งหลายมันปรากฏขึ้นแล้ว ภายหลังจากที่สัญญาณจากจักรวาลได้เตือนเจ้ามาไม่นานนี้ เมื่อความร้อนกับความเย็นกระทบกัน สิ่งที่ตามมาก็คือ ภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวน ความหนาวเย็นที่มาจากขั้วโลกถูกหอบมาด้วยลมที่พัดเข้าสู่ศูนย์กลางเส้นศูนย์สูตร นำพาเอาลมเย็นมาจากทางเหนือ ระลอกแล้วระลอกเล่า เมื่อความเย็นกระทบกับความร้อนที่แถบบริเวณศูนย์สูตร ความรุนแรงของความร้อน และความเย็นที่ตัดกันทำให้เกิดพายุต่างๆ ลมมรสุมธรรมดาก็แปรสภาพกลายเป็นไต้ฝุ่น ลมมรสุมธรรมดาที่พัดเข้าหาฝั่ง ก็กลายสภาพเป็นคลื่นลมที่รุนแรง เกือบจะถึงขั้นสึนามิอยู่บ่อยๆ อย่างที่ประจักษ์แก่มนุษย์แล้ว แค่เพียงลมมรสุมที่เข้ามาธรรมดา ก็ทำลายชายฝั่งขอบหินถนนที่มนุษย์สร้างขั้น เอารถขนาดใหญ่รถบรรทุกสิบล้อวิ่งผ่านยังคงทนอยู่ได้ เจ้าพายุเหล่านี้ มีความสามารถพัดสิ่งที่เจ้าคิดว่าแข็งแรงคงทนแข็งแรงนี้ ให้พังทลายได้ ความรุนแรงของธรรมชาติที่โอบล้อมตัวเราเหล่านี้มาจากอะไร ถ้าเรามองด้วยสายตาของมนุษย์ เห็นได้ชัดทีเดียวว่า มนุษย์นั้นหละตัวทำลาย มนุษย์เป็นผู้ทำให้โลกร้อน นี่พูดแบบอย่างมนุษย์พูดกัน มองเห็นได้ พิสูจน์ได้ จับต้องได้ก็พูดอย่างนี้ อธิบายให้มนุษย์ผู้เขลาฟังอย่างนี้ เป็นเรื่องที่ไม่มหัศจรรย์เกินไป ให้มนุษย์เตรียมตัวเตรียมอย่างไร มนุษย์จะต้องรู้ว่า เมื่อเหตุมาอย่างนี้แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร

ต่อไปแผ่นทวีปที่เคลื่อนตัวก็ยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ความร้อนภายใต้เปลือกโลก ยังดันขึ้นมาอยู่เสมอ หรือที่สุดของแรงบีบเค้นของเปลือกโลก มันอย่างนี้นะ ข้าไม่ได้สรรหาภาษาขึ้นมาเอง ข้าดึงเอาภาษาของมนุษย์มาใช้ มนุษย์เรียกมันว่า แรงเค้นของเปลือกโลก หมายถึง การชนกันและบีบอัดโดยน้ำหนักที่ทิ้งตัวและถ่วงลงไป เมื่อแรงเค้นบีบอัดจนเต็มที่แล้ว เกิดภาวะทำลาย จากแผ่นใหญ่เบียดอัดแผ่นเล็ก แตกออก หักออก

การเหวี่ยงหมุนของโลกผิดปกติเนื่องจากแผ่นทวีปแต่ละแผ่นมิใช่ผืนเล็ก เป็นผืนใหญ่ทีเดียว การเคลื่อนน้ำหนักย้ายมวลจากองศาหนึ่งไปอีกองศาหนึ่ง ทำให้โลกมีแรงเหวี่ยงหมุนที่ผิดปกติไป แม้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้สัณฐานโลกผิดรูปไปจากเดิม การหมุน คือ การทำให้ตัวเองคงสภาพ อยู่ในรูปทรงกลมแป้น การหมุนจึงจัดตัวเอง จัดน้ำหนัก จัดส่วนที่เป็นของเหลว กับส่วนที่เป็นของแข็ง เหมือนกับการที่เราเขย่าอะไรให้เข้าที่โดยการหมุน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้น พื้นโลกบางส่วนที่บอบบางก็จะยุบลงไป พื้นโลกบางส่วนที่แข็งและเบียดกัน ก็จะดันขึ้นมากลายเป็นภูเขา น้ำก็จะท่วม ส่วนของพื้นดินที่ถูกดันเข้าไปสูง ผู้คนรอดตายจากการทำลายของน้ำ แต่ภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงความร้อนใต้พื้นผิวโลกปะทุขึ้นมา ความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้น คนรอดตายอยู่บนที่สูงก็จะตายด้วยความอดยาก พืชพรรณธัญญาหารที่ถูกทำลายลง จะเพาะปลูกขึ้นมาอีกได้ยากหนักหนาด้วยความแห้งแล้งของผิวโลก

คนที่อยู่ตามชายฝั่งก็จะตายด้วยน้ำที่โถมทับไม่ทันตั้งตัว บางส่วนอยู่บนพื้นแผ่นดินที่ยังทรุดลงไป ก็จะถูกกลืนกินด้วยธรณี มนุษย์ที่เหลืออยู่ ก็คือมนุษย์ที่มีแรงบุญกุศลที่นำพาให้ตัวเอง มีชีวิตอยู่ได้ในโลกยุคใหม่ โลกที่มีแผ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียว ประเทศต่าง ๆ จะต้องวาดแผ่นที่กันใหม่ วัดอาณาเขตกันใหม่ เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่

มนุษย์เหล่านั้น อาจจะยังเหลือส่วนที่มีกรรมหนัก มีความหนักของจิตตกค้างอยู่ ยังไม่พอ การล้างโลกยังดำเนินการต่อไป ด้วยความผิดปกติของสารเคมีต่างๆ และสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไป ทำให้สัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ตามแรงของสนามแม่เหล็กโลก พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม สัตว์บางอย่างไม่เคยกินเนื้อ กินเลือด หันมากินเนื้อกินเลือด สัตว์บางชนิดได้รับสารเคมีที่ผิดปกติไป ทำให้เกิดพิษขึ้นในตัว สิ่งที่เห็นร้ายแรงที่มนุษย์จะต้องดำรงชีวิตอยู่กับพวกมันให้อยู่รอดได้ ก็คือ แมลงตัวเล็กๆ ที่เปลี่ยนแปลงเป็นดุร้ายขึ้น ยุงก็จะนำพาเอาเชื้อโรคชนิดหนึ่งมาทำลายล้างมนุษย์ เมื่อกัด จะมีอาการตัวร้อน ร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ คนที่อ่อนแอจะตายภายใน 1 วัน อาการที่ปรากฏก็คือ เป็นไข้สูง ช็อก และหัวใจวายคนที่มีความแข็งแรง จะสามารถทนอยู่ได้ประมาณไม่เกิน 3 วัน

ส่วนแมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษที่ต้องระวังมากๆ ก็คือ ตัวลิ้นทะเล ริ้นดำ หรือที่มนุษย์ทางภาคเหนือเรียกว่า ตัวคุ่น ตัวเล็กกัดแล้วจะทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นที่ผิวหนัง ต่อไปก็จะลุกลามเข้าสู่น้ำเหลือง เลือด และเข้าสู่หัวใจได้เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ถูกกัดและมีอาการจนถึงเข้าสู่หัวใจจะใช้เวลา 7 วัน

สิ่งที่ข้าเตือนสองอย่างนี้ คือ แมลงตัวนี้ กับยุง อย่าคิดว่าอีกนาน ขอให้รู้ไว้ว่า เวลานี้ ยุงได้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้ว เพียงแต่พิษยังไม่ร้ายแรงมากนักเท่านั้น แต่มันจะเปลี่ยนแปลงและสร้างตัวเองอย่างรวดเร็วทีเดียว ฉะนั้น เวลานี้ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ให้ระมัดระวังแมลง 2 ประเภทนี้ไว้ก่อน พิษเริ่มมากขึ้นกว่าปกติแล้ว อันนี้พิสูจน์ได้ เห็นได้

สิ่งที่ควรจะบอกกับมนุษย์ก็คือ ให้มนุษย์รู้ว่าการกระทำใดๆ ก็ตาม เริ่มตั้งแต่ ความคิดไปจนถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น ส่งผลในลักษณะพลังงานที่สะท้อนเชื่อมโยงกันไปทั้งหมด มนุษย์ควรรู้เรื่องกรรมดี เป็นกรรมเบาที่ช่วยปัดเป่าวิบากที่จะเกิดกับโลก อันเนื่องมาจากผลการกระทำของมนุษย์นั้น ให้เบาบางลงได้ และก็เชิญชวนมนุษย์ให้รู้จักสนามพลังแห่งมนุษยชาติ และร่วมกันอย่าได้ช้า สร้างสนามพลังงานที่ดีเพื่อลดวิบากของโลก สามารถบอกกับมนุษย์ได้ว่า วิบากที่เราสร้างขึ้นนั้น กี่ภพ กี่ชาติ เราไม่สามารถเรียบเรียงได้หมด การร่วมกันสวดมนต์นอกจากจะช่วยโลกได้ ยังช่วยตัวเองได้เป็นประการแรกด้วยซ้ำ การสวดมนต์และแผ่เมตตาออกไป จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับผลอันนั้น แล้วอโหสิกรรมให้กับเรา ลด ละ เลิกการจองเวรกับเรา ใครยิ่งมีทุกข์มากยิ่งสวดมาก ยิ่งดีขึ้นเร็ว แล้วก็เป็นผลดีกับโลกไปด้วย อันนี้สามารถเชิญชวนได้แบบนี้

ใครอยากเห็นข้อพิสูจน์ให้เข้าไปดูข้อมูลที่ http://www.universal-signal.com หัวข้อ การร่วมสร้างสนามพลังแห่งธรรมชาติ

และมีข่าววิกฤติการณ์ของโลก ซึ่งจะมีข่าวสารที่นำเสนอขึ้นไปตลอดเวลา การแสดงความคิดเห็นของบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ เราจะเอามาร่วมประชุมกันไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยพวกเราจงช่วยกันหามาให้คนได้ขึ้นไปดู จะได้เห็นได้รู้ว่าโลกนี้ที่กว้างใหญ่เขารู้อะไรกันบ้างแล้ว

มนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยนั้นล้าหลังเพียงใด ตอนนี้ควรจะรับรู้และช่วยกันได้แล้ว นี่แหละวิธีการพูดของข้า..สัญญาณจากจักรวาล สอนเจ้าด้วยพลังแห่งธรรมชาติ... จงตื่นพัฒนาจิตตนและรักษาสมดุลธรรมชาติ... ก่อนที่เจ้าจะเหลือแต่จิตที่ขุ่นมัว


นาย. พชรพล. ผิวเณร. ม.5/8 เลขที่ 46

‘เขตต์-แนท’ปลาบปลื้มรับพระราชทานน้ำสังข์


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระเอกหนุ่ม ‘เขตต์ ฐานทัพ’ และ ‘แนท’เปรมิการ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ เข้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังข์ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานน้ำสังข์ คู่บ่าวสาวได้เดินทางออกมาให้สัมภาษณ์ที่ด้านหน้าประตูพระราชวัง ด้านราชวิถี


โดย ‘เขตต์’ เผยถึงความรู้สึกว่า ช่วงแรกตนยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่ เพราะวันนี้มีคู่บ่าวสาวเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ทั้งหมด 8 คู่ และตนเป็นคู่สุดท้าย แต่พอใกล้ถึงคู่ของตนก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมาก ปลาบปลื้ม และรู้สึกเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลของเราทั้งสองคนมาก พระองค์ท่านทรงตรัสประทานพรว่า ขอให้เจริญรุ่งเรือง และให้มีความสุข


ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถึงงานฉลองมงคลสมรสพระราชทานที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(27ม.ค.) ที่ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน จะมีพิธีการอย่างไรบ้าง เจ้าบ่าวตอบว่า พรุ่งนี้จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชล เวลา 16.00 น. ออกมารับแขกที่มาร่วมงานเวลา 18.00 น. และเวลา 19.00 น. เป็นพิธีการบนเวที ซึ่งชุดบ่าวสาวจะมีทั้งหมด 3 ชุด ธีมงานเป็นไปแบบเรียบง่ายและโทนสีชมพู-ทอง


ต่อข้อซักถามที่ว่าจะมีการจดทะเบียนเลยหรือไม่ เจ้าสาว เผยว่า ได้จดทะเบียนกันไปเมื่อ วันที่14 ต.ค. 54 เป็นฤกษ์ที่คุณแม่ตนไปหามา ส่วนเรื่องทายาทตนยังไม่พร้อมที่จะมีในปีนี้ ขอทำงานสร้างครอบครัวกันไปก่อน


ผู้สื่อข่าวถามต่อถึงเรื่องสินสอดว่ามีอะไรบ้าง ‘เขตต์’ กล่าวว่า มีเงินสด เครื่องเพชร ทอง ครบตามประเพณี โดยพรุ่งนี้ (27 ม.ค.) แนทจะใส่เครื่องเพชรชุดที่เป็นของหมั้น ส่วนแหวนหมั้นก็ประมาณ 3 กะรัต


น.ส. กิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่ 5

นักร้องสาวหล่อ ‘ซี’ มัฑณาวี ทรุดเวทีคอนเสิร์ตนครสวรรค์เมื่อ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่าเมื่อค่ำวันที่ 26 ม.ค. นักร้องสาวหล่อ ‘ซี’มัฑณาวี คีแนน ค่ายอาร์เอส ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตงานฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ซึ่งระหว่างนั่งพักเพื่อเตรียมตัวขึ้นแสดงคอนเสิร์ต นักร้องสาวหล่อได้เปรยกับเจ้าหน้าที่ของค่ายอาร์เอสฯที่ไปดูแล ว่ามีอาการแน่นท้องและรู้สึกคลื่นไส้ เจ้าหน้าจึงให้ดื่มน้ำเพื่อให้มีความสดชื่น ทำให้สามารถขึ้นทำการแสดงไปได้ถึง 4 เพลง แต่ปรากฏว่าเมื่อจบเพลงที่ 4 นักร้องสาวหล่อก็วิ่งเข้ามาอาเจียนหลังเวที และขึ้นแสดงต่อและอำลาแฟนเพลง แต่ปรากฏว่าร้องไปได้อีกเพียงครึ่งเพลงก็ต้องหยุดเนื่องจากไม่สามารถฝืนยืนต่อไหว จึงพยายามเดินเข้าหลังเวที โดยมีทีมงานประคองเข้ากลับมานั่งพักและอาเจียนตลอดเวลา จนสุดท้ายต้องพาส่งโรงพยาบาลศรีสวัสดิ์ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ โดยด่วน ซึ่งระหว่างนั้นนักร้องสาวก็อาเจียนและถ่ายเป็นน้ำไปตลอดเวลา

เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่ามีอาการติดเชื้อทางเดินอาหารและให้น้ำเกลือเพื่อฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งฉีดยาแก้อาเจียนเพื่อให้นอนพักผ่อน ทำให้หมายงานของนักร้องสาวที่วางไว้ต้องเลื่อนไปก่อน


น.ส. กิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่ 5
10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน!"


ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย "โลกร้อน" ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน อาทิ อากาศร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หรือระดับน้ำทะเลโลกสูงขึ้นเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังเป็นต้นเหตุของปรากฎการณ์แปลกๆ มากมาย ซึ่งเกี่ยวพันกับการหายสาบสูญของทะเลสาบ โรคภูมิแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุ วิถีโคจรของดาวเทียมในอวกาศ ฯลฯ!
สารภูมิแพ้แพร่ระบาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาดขึ้นทุกๆ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
นั่นคือ ประชาชนไอ จาม ป็นภูมิแพ้ และหอบหืดกันง่ายขึ้นและบ่อยขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพมลพิษในอากาศ เป็นสาเหตุสำคัญของอาการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยใหม่ๆ ชี้ให้เห็นว่า วิกฤตอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นและมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากขึ้น คือต้นเหตุทำให้พืชพรรณต่างๆ ผลิใบเร็วกว่าเดิม ขณะเดียวกันปริมาณละอองเกสรที่ฟุ้งกระจายไปตามอากาศก็มากขึ้นเช่นกัน
คนที่เป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดเมื่อสูดละอองเหล่านี้เข้าไปมากๆ อาการจึงกำเริบง่าย
สัตว์อพยพไร้ที่อยู่  
ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ทำให้สัตว์บางชนิด เช่น กระรอก ตัวชิปมังก์ หรือแม้กระทั่งหนู ต้องอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงขึ้น
สัตว์ที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ ได้แก่ "หมีขั้วโลก" ที่ในอนาคตอาจมีชีวิตอยู่ในถิ่นฐานเดิมแถบอาร์กติก ขั้วโลกเหนือไม่ได้ เนื่องจากธารน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็ว
"พืช"ขั้วโลกคืนชีพช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ผลจากภาวะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเพราะโลกร้อน ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของพืชและสัตว์จำนวนมาก  ตามปกติ พืชแถบอาร์กติกจะถูกปกคลุมอยู่ในน้ำแข็งตลอดทั้งปี
แต่ปัจจุบัน เมื่อน้ำแข็งละลายมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูใบไม้ผลิต จึงทำให้พืชที่เคยถูกห่อหุ้มด้วยน้ำแข็งกลายเป็นอิสระ สามารถเริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงและกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง
กลายเป็นอีก 1 ปรากฎการณ์ใหม่ของพื้นที่ขั้วโลกเหนือ
ทะเลสาบหายสาบสูญเรื่องประหลาดๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอาร์กติก หรือ ขั้วโลกเหนือยังไม่หมดแค่นั้น
มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา "ทะเลสาบ" ประมาณ 125 แห่งได้หายสาบสูญไปจากเขตอาร์กติก เป็นสัญญาณหนึ่งที่ช่วยให้เห็นว่า ภัยโลกร้อนส่งผลกระทบเร็วมากต่อสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลก
สาเหตุที่ทะเลสาบหายไปก็เพราะ "เพอร์มาฟรอส" ที่เป็นน้ำแข็งแข็งตัวอยู่ใต้พื้นทะเลสาบนั้นละลายหมดสิ้นไป ดังนั้น น้ำในทะเลสาบจึงซึมเข้าสู่พื้นดินข้างใต้ได้ เหมือนกับเวลาเราดึงจุกปิดน้ำออกจากอ่างอาบน้ำแล้วน้ำจึงไหลหมดไปจากอ่างนั่นเอง
นอกจากนี้ การที่ทะเลสาบขั้วโลกหายวับไป ยังส่งผลลูกโซ่ปั่นป่วนไปถึงระบบนิเวศในพื้นที่ที่พึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบอีกด้วย
น้ำแข็งใต้พื้นโลกละลายภาวะโลกร้อนไม่ได้เพียงแค่ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ชั้นน้ำแข็งถาวรที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลกค่อยๆ ละลายลดปริมาณลงไปเช่นกัน ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตก็คือ จุดใต้พื้นโลก ซึ่งเคยเป็นน้ำแข็งหายไปจนเกิดเป็น "รูรั่ว" ใต้ดินขึ้นมา
เมื่อเป็นเช่นนี้สภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ย่อมเปลี่ยนไป สิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ เช่น ทางรถไฟ ถนน บ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่เหนือจุดดังกล่าวมีโอกาสได้รับความเสียหายตามไปด้วย
ถ้าปรากฎการณ์น้ำแข็งละลายเกิดขึ้นบนที่สูง เช่น ภูเขา จะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติตามมา อาทิ หินถล่มและโคลนถล่ม เป็นต้น
ชนวนเกิดไฟป่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยืนยันตรงกันทั่วโลก ว่า ภัยโลกร้อนเป็นสาเหตุให้ธารน้ำแข็งละลายและพายุก่อตัวบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าในอดีต
ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะโลกร้อนยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด "ไฟป่า" ได้ง่ายขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และชาติเมืองหนาวในซีกโลกตะวันตก ซึ่งตามปกติไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟป่า ก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้กันแล้ว เหตุเพราะสภาพป่าแห้งกว่าเดิม จึงเป็นเชื้อไฟอย่างดี
ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงอยู่รอดโลกร้อนส่งผลให้หน้าหนาวหดสั้นลง และหน้าร้อนมาถึงเร็วขึ้น
บรรดา "นกอพยพ" หลายสายพันธุ์ต่างมึนงง ปรับ "นาฬิกาชีวภาพ" ในตัวของมันให้เข้ากับสภาพความผันแปรของฤดูกาลที่บิดเบี้ยวไปไม่ทัน
สัตว์ที่จะเอาชีวิตรอดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในทุกวันนี้ได้ต้องเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้น
ในที่สุดสัตว์ที่อยู่รอดจะต้อง "กลายพันธุ์" หรือปรับพันธุกรรมในตัวมันเสียใหม่ เพื่อรับมือภัยโลกร้อนให้ได้ และมีสัตว์หลายชนิดกำลังวิวัฒนาการตัวเองเช่นนั้นอยู่
ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าเดิมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน ยวดยานพาหนะ ฯลฯ คือ ตัวการสำคัญของวิกฤตโลกร้อน
ล่าสุดพบว่า เจ้าก๊าซตัวเดียวกันนี้เองที่ขึ้นไปสะสมมากขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ได้กลายเป็นต้นเหตุทำให้ "ดาวเทียม" ที่อยู่ในวงโคจรโลกเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิม
ตามปกติ อากาศในบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลกจะเบาบาง แต่โมเลกุลของอากาศจะยังคงมีแรงดึงดูดมากพอในการทำให้ดาวเทียมโคจรช้าๆ ดังนั้น เราอาจเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างว่า ผู้ควบคุมต้องจึดระเบิดดาวเทียมเป็นระยะๆ เพื่อให้ดาวเทียมโคจรต่อไปอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ลอยไปสะสมในบรรยากาศชั้นล่างมากไป จะทำแรงดึงดูดของบรรยากาศชั้นนอกสุดลดกำลังลง ดาวเทียมจึงโคจรเร็วกว่าปกติ
ภูเขากระเด้งตัวเหนือพื้นโลกภูเขาและเทือกเขาสูงหลายแห่งทั่วโลกกำลังขยายตัว "สูง" ขึ้น เพราะผลจากโลกร้อน!! นั่นเป็นเพราะ ตามธรรมชาติที่ผ่านๆ มานับพันปี ยอดภูเขาในเขตหนาวเย็นโดยทั่วไปจะมี "น้ำแข็ง" ปกคลุมอยู่ ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตุ้มน้ำหนักที่คอยกดทับให้ฐานล่างของภูเขาทรุดต่ำลงไปใต้พื้นผิว
เมื่อน้ำแข็งบนยอดเขามลายสูญสิ้นไป ส่วนฐานล่างที่เคยถูกกดจมดินลงไปจะค่อยๆ กระเด้งคืนตัวกลับมาเหนือผิวโลกอีกครั้ง
โบราณสถานเสียหายโบราณสถาน เมืองเก่าแก่ ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันรุ่งเรื่องของมนุษย์ในอดีตได้รับผลกระทบจากโลกร้อน
เหตุเพราะโลกร้อนทำให้อากาศทั่วโลกแปรปรวน ทั้งเกิดพายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง และล้วนแต่ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมอยู่แล้ว
โบราณสถานอายุ 600 ปีในจังหวัดสุโขทัยของประเทศไทยเรา ก็เคยเสียหายอย่างหนักเพราะภัยน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากภัยโลกร้อน มาแล้วเช่นกัน

น.ส. ณฐพร บัวศรีทอง ม.5/8 เลขที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

พังราบ700หลัง มังกรร้าว สอบศุภักษรหาปม


ฐานเอียงหรือไฟชอร์ต สรุปตาย4ศพเจ็บอีก74 เติ้งรุดเยี่ยม-มอบเงิน สั่งเลิกจุดพลุตลอดกาลกู้มังกร - เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. หลังเกิดเหตุพลุระเบิดระหว่างเปิดงานตรุษจีนปีมังกรทอง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

ผู้ว่าฯสุพรรณฯเผยเหตุบึ้มวินาศ เพราะพลุจุดฉลองวางเอียงจนระเบิด เข้าบ้านเรือน เติ้งและครอบครัวขอโทษคนสุพรรณ พร้อมเยียวยา เต็มที่ มอบให้คนเจ็บก่อน 1 หมื่นบาท ยันเดินหน้าจัดงานต่อจนถึง 29 ม.ค. แต่งดจุดพลุทั้งหมดอีก คาดเสียหายหลายสิบล้าน สรรพาวุธลุยเคลียร์เก็บกู้ซากพลุแล้ว ตร.สอบพยานกว่า 300 ปาก ส่งพฐ.เก็บหลักฐาน 2 รอบ เตรียมแจ้งข้อหาผู้รับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญา ด้าน"คอมอาร์ต"ผู้จัด ยันรับผิดชอบทั้งหมด แต่ขอรอความชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เผยตอนนี้ก็ส่งคนดูแลคนเจ็บ-ตายแล้ว สุดสลดแม่เฒ่าถูกไฟคลอกดับอีก 1 สรุปตาย 4 เจ็บ 74 ราย

เผยต้นเหตุจากพลุเอียง

จากเหตุพลุเปิดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี ปีมังกรสวรรค์ ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในชุดปีมังกรสวรรค์อวยชัยให้พรตรุษจีน เกิดลุกไหม้ระเบิด ส่งผลให้เพลิงไหม้บ้านเรือนในชุมชนวัดพระธาตุ บริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นชุมชนแออัดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กุฏิพระเสียหาย รวมทั้งบ้านเรือนกว่า 200 หลังคาเรือน ประชาชนบาดเจ็บกว่า 70 ราย มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 3 ราย เนื่องจากไฟคลอกเสียชีวิต ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงต้องอพยพหนีอลหม่าน เจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิง 5 คัน ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่บริเวณพลุที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามานำพลุทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี กล่าวถึงสาเหตุของการระเบิดดังกล่าวว่า เกิดจากพลุที่เตรียมจุดด้านหลังเวที เกิดเอียง ไม่ตั้งตรงขึ้นฟ้า ทำให้มีพลุพุ่งไปโดนรถดับเพลิงที่จอดไว้ควบคุมสถานการณ์ อีกส่วนก็พุ่งไปที่บ้านเรือนประชาชน จนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ระเบิดต่อเนื่องสนั่นหวั่นไหว

เร่งสอบหาคนผิด

นายสมศักย์กล่าวว่า ขณะนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบพลุที่เหลืออยู่ เพื่อเก็บพลุทั้งหมดพร้อมถอดสายชนวนออกแล้ว สำหรับเรื่องของผู้จุดพลุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกันแน่ ระหว่างผู้รับจัดงานหรือผู้รับเหมาจุด ทำการประมาทหรือไม่ เรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะเป็นคดีทางแพ่งและอาญา คงต้องรอการตรวจสอบ สำหรับค่าเสียหายนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ถ้าตีราคาว่าหลังละแสนก็คูณ 200 ก็ร่วม 20 ล้านบาทแล้ว

บ้านพังยับ 734 หลัง

นายสมศักย์กล่าวว่า ล่าสุดจากการตรวจสอบบ้านเรือนเสียหาย 734 หลัง ภายในรัศมี 3 ก.ม. เสียหายทั้งหลัง 71 หลัง มีผู้แจ้งความเสียหายแล้ว 350 ราย ส่วนพระปรางค์ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จากการตรวจสอบไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดแต่อย่างใด ขอให้อย่าเชื่อข่าวลือ สำหรับผู้ที่จุดพลุหรือบริษัทที่รับจุดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นคู่สัญญาหลักคู่สัญญารอง หรือคู่สัญญาเดียวเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเรียกใครมาสอบบ้าง

ชดเชยให้หลังละ 3 หมื่นบาท

นายสมศักย์กล่าวว่า พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น โดยหากเป็นบ้านที่เสียหายทั้งหลังก็จะมอบเงินช่วยเหลือ 30,000 บาท และทางมูลนิธิศาลหลักเมือง ในฐานะผู้จัดการก็จะให้การช่วยเหลือโดยการสร้างบ้านให้ใหม่ ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้วจำนวน 24 ราย ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรวมเป็นเงิน 1 แสนบาท ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีที่พักอาศัยทางจังหวัดก็ได้จัดเต็นท์ให้นอนที่วัด หรือหากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านก็จัดเต็นท์ให้นอนใกล้กับบ้านพักได้

มท.1 ชี้จนท.ไม่รอบคอบ

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ และมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์พลุระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตที่ จ.สุพรรณบุรี ว่า หลังจากเกิดเหตุ รับรายงานจากผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เรื่องดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด และไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติ ความรอบคอบ ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ ว่าการจัดงานจะต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยจะต้องกำหนดมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลการจัดงานในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นตนรับรายงานว่าสาเหตุเกิดจากกระบอกพลุเอียง หากตั้งตรงก็คงไม่มีปัญหา จึงถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ ดังนั้นจะต้องมีการกำชับไปยังทุกจังหวัด แต่จะไม่มีการสั่งห้ามจุดพลุ เพราะพลุถือเป็นสีสันของงานที่จัดขึ้น

ทยอยสำรวจความเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าเหตุพลุระเบิดในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้กันเป็นเขตหวงห้ามและห้ามประชาชนเข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ เนื่องจากเกรงว่าอาจมีพลุที่หลงเหลือและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับประชาชนได้ ส่วนของประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชนวัดพระธาตุ ซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีและเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจุดพลุและเกิดระเบิดเพลิงไหม้ เริ่มเข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของตนเองตั้งแต่เช้าตรู่ บางส่วนเข้าเก็บข้าวของที่ยังพอเหลืออยู่และไม่เสียหายไปกับแรงระเบิดและเพลิงไหม้ออกไปจากบ้านของตัวเอง เพื่อเตรียมไปพักอาศัยชั่วคราวยังบ้านญาติ หรือสถานที่อื่นๆ ก่อน เนื่องจากสภาพบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้พักอาศัยได้ โดยหลังคาส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายแทบทุกหลังคาเรือน

พินาศ - สภาพบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงมังกรยักษ์คู่เมืองสุพรรณ บุรี ได้รับความเสียหายกว่า 700 หลัง จากเพลิงไหม้และแรงระเบิดของพลุที่จุดในงานตรุษจีนเมื่อค่ำวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมานอกจากบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้ว ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และคาดอาจต้องใช้งบฯ หลายสิบล้านบาทในการบูรณะ เพราะกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารไม้เสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ศาลาการเปรียญ หรือแม้หลังคาพระอุโบสถก็ได้รับแรงกระแทกและหล่นลงมาเสียหายมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

พิษพลุระเบิด-มังกรร้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลจากแรงระเบิดของพลุเมื่อคืนวันที่ 24 ม.ค. ส่งผลให้ปลายหนวดด้านของมังกรสวรรค์ ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานชาวมังกรหัก ส่วนบริเวณก้อนเมฆ และท่อนหางมังกร เป็นรอยร้าวหลายจุด โดยเฉพาะฝั่งด้านขวา ที่อยู่ติดกับลานจุดพลุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เก็บกู้พลุที่ยังไม่ระเบิด 216 ลูก โดยตัดสายวงจรและเอาดินระเบิดออก จากนั้นนำไปจุ่มในถังน้ำเพื่อป้องกันการระเบิดเกิดขึ้น ทั้งนี้จากการตรวจสอบทราบว่าพลุดังกล่าวจุดด้วยระบบไฟฟ้า ส่วนสาเหตุคาดว่ามีพลุบางอันที่ระเบิดไม่สมบูรณ์ และกระเด็นไปโดนจุดที่เก็บพลุที่ใช้ในงานซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้น

เดินหน้าจัดต่อ-ห้ามจุดพลุ

นายวราวุธ ศิลปอาชา บุตรชายของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานตรุษจีน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชุมชนและจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด และขอโทษต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พลุระเบิดดังกล่าว

ด้านนายบรรหารกล่าวว่า งานฉลองตรุษจีนที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-29 ม.ค. นี้ จะให้ดำเนินการจัดงานต่อและได้สั่งให้งดจุดพลุอีก และงานต่อไปหลังจากนี้ก็จะไม่มีการจุพลุอีกแล้ว

"เติ้ง"เดินสายขอโทษชาวบ้าน

ทั้งนี้ นายบรรหาร พร้อมนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายบรรหาร มอบกระเช้าแบรนด์และเงินสดคนละ 1 หมื่นบาท พร้อมรับปากว่าจะดูแลบ้านที่พักอาศัยของชาวบ้านให้กลับมาเหมือนเดิมและขอโทษผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกราย เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนหลายราย เพราะจัดทุกปีก็ไม่มีปัญหาใดๆ เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งหมดพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งหมด

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา บุตรสาวนายบรรหาร กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มารดา จะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่ ร.พ.และศูนย์อพยพ เหตุการณ์เมื่อคืนนี้หากไม่มีตัวมังกรกั้นไว้ คนที่อยู่ด้านหน้าเวทีอาจบาดเจ็บไปด้วยจำนวนมาก ขอยืนยันว่าคณะกรรมการจัดงานพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยจะหารือรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือ ซึ่งนายบรรหาร บิดา เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสั่งการให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่

สธ.สรุปตาย 4 เจ็บ 74

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยพ.ญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในงานฉลองตรุษจีนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี

นายวิทยากล่าวว่า จากเหตุการณ์พลุระเบิดครั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 74 ราย กระทรวงสาธารณสุขระดมหน่วยแพทย์กู้ชีพจากร.พ.ในสุพรรณบุรีกว่า 10 ทีม ดูแลช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ มีผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 3 ราย เป็นชายทั้งหมด และหญิงชราอายุ 70 ปีเสียชีวิตอีก 1 ราย

ส่วนผู้บาดเจ็บได้นำส่งรักษาที่ร.พ. 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.ร.พ.เจ้าพระยายมราช จำนวน 60 ราย โดยแพทย์รับตัวไว้รักษา 15 ราย 2.ร.พ.ศุภมิตร 14 ราย แพทย์รับตัวไว้รักษา 5 ราย ส่วนที่เหลืออาการไม่หนัก แพทย์ดูแลบาดแผลและให้กลับบ้านได้

สำหรับรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้ง 20 รายที่ยังรักษาตัวอยู่ร.พ.มีดังนี้ ร.พ.เจ้าพระยายมราช 15 ราย 1.นางสมาพร คุ้มฉายา 2.นายประกิจ นิ่มนวล 3.นายชลิต กลิ่นเกตุ 4.นางฉวี บริสุทธิ์ 5.นายขวัญเมือง คุ้มฉายา 6.ด.ช.ธวัช บริสุทธิ์ 7.นายสำราญ แซ่เจือ 8.ด.ญ.ศรินรัตน์ รินสินจ้อย 9.ด.ช.เกริก(ใส่เสื้อลายสกอต) 10.นางเปลื้อง แก้วศรีนวล 11.นางขันแก้ว กุมกัน 12.นางสังเวียน จิตรดา 13.นางอารี แสนสุข 14.ด.ช. ธานาวุฒิ สุขพันธ์ และ15.นางไข่ ล่าโทน

ที่ร.พ.ศุภมิตร 5 ราย ได้แก่ 1.นางฉันทนา อำนวยพร 2.นางลำยอง พานสกุล 3.นายสงวน ฉ่ำแจ่ม 4.นายดอกรัก เรืองมาก 5.พระภิกษุอุทัย ชำนาญศิลป์

อาการสาหัสอีก 2 ราย

รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส 3 ราย รายแรกเป็นหญิงชาว จ.ชัยนาท ถูกแท่งเหล็กยาว 1.5 เมตร ทิ่มด้านหลังบาดแผลยาวประมาณ 40 ซ.ม. แพทย์นำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเอาเหล็กออก และให้เลือด 8 ยูนิต ขณะนี้รักษาตัวที่หอศัลยกรรมหญิง ร.พ.เจ้าพระยายมราช อีก 2 รายอาการอยู่ในขั้นวิกฤตน่าห่วง รายแรกเป็นชายอายุ 40 ปี ศีรษะแตกมีบาดแผลที่ใบหน้า และรอบๆ โพรงจมูก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้รู้สึกตัวดี เอกซเรย์สมองไม่พบสิ่งผิดปกติ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะนี้พักรักษาอยู่ร.พ.เจ้าพระยายมราช ห้องผู้ป่วยไอซียู ศัลยกรรมชาย

ตรวจพลุ - นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ร่วมตรวจดูพลุงานตรุษจีนซึ่งเหลือตกค้างอยู่ ยังไม่ระเบิด เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมาแช่น้ำไว้เพื่อความปลอดภัย ที่วัดพระธาตุฯ จ.สุพรรณบุรี เมื่อ 25 ม.ค.ส่วนผู้ป่วยที่รักษาตัวที่เหลืออีก 17 ราย อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนใหญ่จะมีบาดแผลเล็กน้อยตามใบหน้าและแขนขา จึงได้กำชับให้ทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และกระทรวงสาธารณสุขจะให้การดูแลรักษาฟรีตามสิทธิ และสั่งการร.พ. เจ้าพระยายมราช เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ประชาชนที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้จากเหตุพลุระเบิดประมาณ 20 หลังคาเรือน พร้อมกับประสานรมว.มหาดไทย และผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ให้ การดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตทุกราย รวมทั้งประชาชนที่บ้านถูกไฟไหม้ด้วย

นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย นายวินัย พันธ์แตง นายสามารถ ศรีนิล นายชาติชาย งามบุปผา โดยทั้ง 3 เป็นเจ้าหน้าที่จุดพลุ และนางลำยอง พานสกุล เป็นชาวบ้านที่ถูกไฟคลอก

สื่อตปท.ชี้ไฟลามเต็นท์

วันเดียวกันสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเหตุไฟไหม้รับงานตรุษจีนสุพรรณบุรีปีมังกรสวรรค์ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อคืนวันที่ 24 ม.ค. โดยระบุเป็นเหตุสลดไม่คาดคิด หลังการจุดพลุเฉลิมฉลองเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้แรงระเบิดลุกไหม้และเผาทำลายบ้านเรือนบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระธาตุ) จนวอดวายถึง 20 หลัง และอยู่ในขั้นเสียหายหนักอีกกว่า 30 หลังคา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า 50 ราย

ทั้งนี้พระภิกษุจากวัดใกล้เคียงเล่าว่า พลุเริ่มปะทุขึ้นระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟชุดที่ 3 ซึ่งตอนนั้นยังไม่รุนแรง แต่พอพลุตกลงบนเต็นท์เก็บดอกไม้ไฟ ระเบิดขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้น ซึ่งนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ยอม รับเป็นผู้สั่งการให้ตั้งเต็นท์เก็บพลุใกล้พื้นที่ชุมชน แต่คาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในเวลาต่อมา

"ญาญ่า-จอย"ขวัญผวา

ด้านนางเอกสาว "ญาญ่า"อุรัสยา เสปอร์บันด์ เผยหลังเหตุการณ์พลุระเบิดว่า ไปร่วมงานที่จ.สุพรรณบุรีเวลาประมาณ 5 โมงเย็น โดยพิธีเริ่มประมาณ 6 โมง ซึ่งในระหว่างพิธีก็มีการจุดพลุ ได้ยินเสียงดังระเบิดขึ้น แต่ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้น คนที่ร่วมงานก็ไม่ได้แตกตื่นอะไร จนงานถ่ายทอดเสร็จ ก็เดินทางกลับ ในระหว่างเดินทาง ก็มีโทรศัพท์จากนักข่าวโทร.มาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนเองไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอทราบข่าวก็ตกใจมาก และยิ่งทราบว่ามีผู้เสียชีวิตก็ยิ่งตกใจ ต้องขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

"พอดีพลุจุดตอนช่วงจบพอดีและหยุดการถ่ายทอดสด หนูก็ออกมาจากงานพร้อมกับแม่ กลับกรุงเทพฯทันที มารู้เรื่องนี้ก็จากพี่นักข่าวที่โทร.มาถาม ยังนึกเสียวอยู่เลยว่า ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่หนูอยู่แล้วเกิดความแตกตื่น มันจะน่ากลัวขนาดไหน หนูรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น" ญาญ่ากล่าว

ด้าน "จอย"รินลณี ศรีเพ็ญ พิธีกรในงานครั้งนี้ เผยว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่หลังเวที เป็นการเปิดงานด้วยการจุดพลุ ได้ยินแค่เสียงระเบิด แต่ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆ เพราะตนอยู่หน้าเวที และมังกรที่ไฟไหม้ก็อยู่สูงมาก เรื่องราวทั้งหมดเราไม่รู้ได้เลย คนที่อยู่หน้าเวทีทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

มาทราบอีกทีตอนที่ขึ้นรถมาแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นก็ได้เห็นความชุลมุนว่ามีรถหน่วยกู้ชีพวิ่งเข้า-ออก แต่คนดูหน้าเวที ส่วนใหญ่จะไม่ทราบ เพราะหลังจากที่จอยทำพิธีกรจบ ก็มีคอนเสิร์ตของ ก็อต จักรพันธ์ อาบครบุรี อยู่ ซึ่งคนหน้าเวทีก็ยังเฮฮากันอยู่

เมื่อถามว่าทราบเรื่องรู้สึกอย่างไร จอยกล่าวว่า รู้สึกตกใจมาก ใจหาย ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ มีคนเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ คนขับรถของจอยบอกว่ามีคนถูกเหล็กเสียบ แต่จอยเองไม่เห็น รู้สึกสงสารคนที่เสียชีวิต และขอบคุณทุกคนที่โทร.มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น

จี้รัฐเยียวยาความเสียหาย

ที่วัดพระธาตุ ถ.หลวงหาญ ต.รัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บริเวณด้านหลังมังกรยักษ์ จุดที่ติดตั้งพลุที่จุดในการเปิดงานเทศกาลตรุษจีน เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนหลายมาก นอกจากนี้ยังทำให้บ้านเรือน-วัดพระธาตุ วัดเก่าแก่เสียหาย จากแรงอัดของระเบิด โดยบ้านของนางอนงค์ ลอยพร อายุ 55 ปี ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ติดตั้ง พลุประมาณ 100 เมตร เสียหายทั้งหลังพร้อมกับรถยนต์ฮอนด้า ซีวีค สีบรอนซ์ ทะเบียน กง 5618 สุพรรณบุรี

นางอนงค์เผยว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ขณะอยู่บริเวณหน้าบ้านเพื่อจะดูพลุ ก็เห็นกลุ่มควันสีดำ จากนั้นก็มีเสียงดังขึ้น พื้นปูนสะเทือนไปหมด ไม่เหมือนกับตอนจุดพลุลูกแรกๆ หมาที่เลี้ยง 3 ตัว แมว 4 ตัว พากันร้องโหยหวน จากนั้น เศษกระเบื้องหลังคาที่อยู่ที่บ้าน ปลิวว่อนออกมา ตนเองทำอะไรไม่ถูก วิ่งหนีตายออกไปที่ถนนใหญ่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐบ้าง นางอนงค์กล่าวว่า ตอนนี้สภาพบ้านไม่เหลืออะไรที่เรียกว่าบ้านอีกแล้ว ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทีวี แอร์ รถยนต์ พังหมดทุกอย่าง อยากจะให้ทางการให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกอย่าง ไม่ได้เกิดจากตนเองเป็นผู้กระทำ

ขณะที่หน่วยงานของภาครัฐจัดตั้งศูนย์ผู้ประสบภัยขึ้นที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดพระธาตุ โดยผู้ประสบภัยสามารถมายื่นความจำนงว่าบ้านเรือนของตัวเองได้รับความเสียหาย โดยนำเอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมายืนยัน ว่าเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์พลุระเบิด พร้อมบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุ

"ศุภักษร"พร้อมรับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายศุภวัฒน์ จงศิริ หรือศุภักษร ประธานกรรมการ บริษัท คอมอาร์ต โปรดักชั่น ผู้จัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี แต่เลขานุการของนายศุภวัฒน์ ชี้แจงว่า นาย ศุภวัฒน์ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆ ในตอนนี้ ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามการควบคุมงาน และการดำเนินการหลังจากนี้ของบริษัท จนได้รับคำตอบว่า บริษัทรับจ้างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้รับผิดชอบควบคุมดูแลกิจกรรม การแสดงทั้งหมดในพิธีเปิดงาน โดยหลังจากเกิดเหตุจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัทเข้าสอบปากคำ จึงยังอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของเหตุการณ์ ยังไม่มีความชัดเจน เพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เสียชีวิตไป จึงต้องหาคนมาประสานข้อมูล คาดว่า 1-2 วันน่าจะมีความชัดเจน ช่วงนี้บริษัทขอให้ความสำคัญกับผู้รับบาดเจ็บก่อน

"สำหรับผู้บาดเจ็บและยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในตอนนี้จะมีคนดูแล และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นใคร ส่วนขณะนี้ขอย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญกับคนเจ็บ ส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมาย หากมีความชัดเจน บริษัทพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบทุกอย่าง ยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหน พร้อมทั้งขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น อยากให้เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งทุกฝ่ายรู้สึกเสียใจ เพียงแต่ตอนนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน และหากมีความชัดเจนอย่างไรบริษัทก็ยินดีที่จะตอบคำถามทั้งหมด"เลขาฯ นายศุภวัฒน์กล่าว

ตร.รอผลสอบ-พร้อมแจ้งข้อหา

ด้านพล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ผบก.ภ.จว. สุพรรณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วจำนวน 300 ปาก รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนี้ยังต้องสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วถึง 2 รอบ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้พลุระเบิดในครั้งนี้ ซึ่งต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานประมวลผลก่อน จึงจะทราบแน่ชัด โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะรู้ผล หากสรุปแน่ชัดแล้วว่าเหตุที่ทำให้พลุระเบิดเกิดจากอะไร ผู้รับเหมาในการจัดงานครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ และต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งเป็นข้อหาหนักที่สุดในครั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต 4 ราย และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่วนการดำเนินการทางแพ่งก็ให้เยียวยาควบคู่กันไปกับการดำเนินคดี

ชาวบ้านแห่แจ้งความ

พ.ต.อ.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ รอง ผบก.ภจ. สุพรรณบุรี กล่าวว่า ให้พนักงานสอบสวนจากสภ.ต่างๆ กว่า 30 นาย มาให้บริการรับแจ้งความในส่วนของความเสียหาย ซึ่งมีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้แล้วราว 500 ราย ในส่วนของการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้รับจัดงาน คือ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ทราบว่า เป็นของศุภักษร ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบดำเนินการติดต่อประสานเพื่อมาให้ข้อมูล ส่วนการเก็บกู้พลุส่วนที่เหลืออีกประมาณ 500-600 ลูกนั้น ขณะนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด(EOD)ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วม ตชด. จากค่ายพระพุทธยอดฟ้า จ.กาญจนบุรี กำลังดำเนินการตัดสายชนวนถอดเชื้อปะทุ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทหารสรรพาวุธ นำไปดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
เรียกสอบ"ศุภักษร"แล้วครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้จัดงานนี้มีบริษัทคอมอาร์ต โปรดักชั่น ของนายศุภวัฒน์ จงศิริ หรือ "ศุภักษร" ส่วนบริษัทที่รับดูแลงานด้านการจุดพลุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุระเบิดได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกว่าให้หยุดได้แล้วๆๆ เหมือนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยิงพลุ จากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น โดยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง


น.ส. กิติยา. ลี้จินดา. ม.5/8 เลขที่ 5

ไว้อาลัย "ป้าจุ๊"


กำหนดการงานศพ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ กำหนดการงานศพ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ นพพล โกมารชุน


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ไทยพีบีเอส , ครอบครัวข่าว 3

ญาติรับศพ ป้าจุ๊ จุรี กลับกรุงเทพฯ เพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม บางขุนพรหม

หลังจากที่เมื่อวันที่ 25 มกราคม ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ นักแสดงอาวุโส ได้จากไปด้วยโรคชรา ขณะอายุ 82 ปี ที่บ้านเลขที่ 156 หมู่ 16 บ้านแม่สลอง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงรายนั้น

วันนี้ (26 มกราคม) เวลา 07.30 น. ญาติได้เดินทางไปรับศพของป้าจุ๊ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยลำเลียงด้วยรถยนต์ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กลับมาทางเครื่องบินเพื่อนำศพ ป้าจุ๊ จุรี มาบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะมีขึ้นในเวลา 17.00 น. วันนี้ และตั้งสวดอภิธรรมจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. ส่วนพิธีฌาปณกิจศพนั้น ทางครอบครัวจะปรึกษากันก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
คลิป ร่วมอาลัย ป้าจุ๊ จุรี โอศิริอาลัย ป้าจุ๊ จุรี โอศิริอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


[25 มกราคม] ป้าจุ๊ วัย 83 ปี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก นิตยสาร Volume, Magazinee.com

ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ วัย 83 ปี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา ในบ้านพักที่เชียงราย ตั้งศพที่วัดมกุฎกษัตริยาราม

วันนี้ (25 มกราคม) มีรายงานว่า ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ อายุ 82 ปี นักแสดง และนักพากย์ชื่อดังของวงการบันเทิงไทยได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคชรา ภายในบ้านพักที่จังหวัดเชียงราย โดยญาติเผยว่า ป้าจุ๊ ได้ร้องเพลงให้ลูกหลานฟังเป็นเพลงสุดท้ายก่อนจากไปอย่างสงบ ทั้งนี้ จะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม

สำหรับ จุรี โอศิริ หรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่า ป้าจุ๊ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ชีวิตในวัยเด็กได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และมีความสามารถในด้านการเต้นรำ รวมทั้งการขับร้องเพลงสากล กระทั่งเรียนจบชั้น ม.6 ป้าจุ๊ ก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิง โดยเป็นนักร้องหน้าม่านสลับละครของคณะผกาวลี และคณะศิวารมย์ ก่อนจะได้แสดงเป็นนางเอกในละครเพลงเรื่องนเรศวรมหาราช และได้เป็นนักร้องประจำวงดุริยางค์ทหารบก วงสุนทราภรณ์

ต่อมา ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ ได้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องแรก "สุภาพบุรุษจากอเวจี" และมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักพากย์เสียงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก และตั้งแต่นั้นมา ป้าจุ๊ ก็เดินหน้าเป็นนักพากย์อย่างเต็มตัว โดยตลอดชีวิตการเป็นนักพากย์ ป้าจุ๊ ทำหน้าที่พากย์เสียงดาราหญิงชื่อดังในภาพยนตร์มาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ด้วยการแสดงอารมณ์ทุกข์ โศก สนุกสนานได้อย่างสมจริง ซึ่งผลงานพากย์เสียงของ ป้าจุ๊ ยังทำให้นักแสดงหลายคนได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง และสุพรรณหงส์ทองคำอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ป้าจุ๊ ในฐานะนักแสดง และนักพากย์ก็ยังเคยได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณมากมาย ทั้งรางวัลตุ๊กตาทอง 4 ครั้ง รางวัลสำเภาทอง 1 ครั้ง รางวัลโทรทัศน์ทองคำ 1 ครั้ง รางวัลวิก 07 2 ครั้ง และยังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์และนักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช 2541 แต่เกียรติประวัติในวิชาชีพที่ ป้าจุ๊ ภาคภูมิใจที่สุดก็คือ การที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพากย์ภาพยนตร์ถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงเวลาต่อมา ป้าจุ๊ จะมีอายุมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เคยทิ้งงานในวงการบันเทิง โดยยังคงมีผลงานแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมทั้งเป็นนักพากย์อยู่เรื่อย ๆ เรียกได้ว่า แม้แต่เด็ก ๆ รุ่นหลัง ๆ ก็ยังรู้จัก ป้าจุ๊ เป็นอย่างดี

ด้านชีวิตส่วนตัว ป้าจุ๊ สมรสกับ เสนอ โกมารชุน (พี่ชายของ เสน่ห์ โกมารชุน) มีบุตรชาย 1 คน คือ นพพล โกมารชุน ผู้จัดละครและนักแสดงชื่อดัง แต่หลังจาก เสนอ โกมารชุน เสียชีวิต ป้าจุ๊ ก็ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับ ลุงปุ๊ย สมชาย สามิภักดิ์ อดีตนักแสดงอาวุโส เป็นเวลา 50 กว่าปี จนกระทั่งสมชาย สามิภักดิ์ ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้ ป้าจุ๊ เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ตลอดชีวิตของป้าจุ๊ จุรี โอศิริ ได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นหลังตลอดมา เพราะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถรอบตัว มีความเคร่งครัดในการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขมากว่า 50 ปี ดาราอาวุโสท่านนี้จึงเป็นที่เคารพรักและนับถือของนักแสดงทุกรุ่นทุกวัย


ผลงานของ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ

ภาพยนตร์

บ้านสาวโสด (2513)
ยิ้มสวัสดี (2521)
ไข่ลูกเขย (2524)
สาวจอมกวน (2525)
คนกลางเมือง (2531)
รอยไถ (2532)
ครั้งนี้โลกก็ฉุดไม่อยู่ (2535)
ธรณีนี่นี้ใครครอง... คุณย่า (2541)
อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร (2543)
ก้านกล้วย (2549) .... พังนวล (พากย์เสียง)
ม.3 ปี 4 เรารักนาย (2552)

มิวสิควีดิโอ

ไชน่า เกิร์ล - วงทู (2534)
รักเดียวใจเดียว - ธนพล อินทฤทธิ์ (2543) (ร่วมกับ สมชาย สามิภักดิ์)
จดหมายถึงเธอ - Boyd-Nop (2553)

โฆษณา

ยาบำรุงโลหิต เฮโมวิต (2545) (ร่วมกับ สมชาย สามิภักดิ์)
รถไฟฟ้ามหานคร (2547) (ร่วมกับ สมชาย สามิภักดิ์)

รางวัล และเกียรติคุณ

รางวัลสำเภาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง โบตั๋น
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง นกน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2507
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง วัยตกกระ เมื่อปี พ.ศ. 2522
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ไร้เสน่หา เมื่อปี พ.ศ. 2522
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดาโรงแรม เมื่อปี พ.ศ. 2525
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะดาราสมทบยอดเยี่ยม จากละครโทรทัศน์เรื่อง สายโลหิต ประจำปี 2529
รางวัลวิก 07 ทองคำ ในฐานะดาราผู้ชนะใจกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2533
รางวัลวิก 07 ในฐานะดาราผู้ชนะใจผู้ร่วมงาน ประจำปี พ.ศ. 2534
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์และนักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช 2541

น.ส.กิติยา. ลี้จินดา. ม.5/8. เลขที่ 5วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

รักแท้ของชายหนุ่มและสาวตาบอด


เด็กสาวตาบอดคนหนึ่ง เกลียดตัวเองที่มองอะไรไม่เห็น

เธอเกลียดทุกคนยกเว้นแฟนหนุ่มของเธอ

วันหนึ่งเธอบอกกับเขาว่า ถ้าเธอมองเห็น เธอจะแต่งงานกับเขา

แล้ววันหนึ่ง โชคก็เดินทางมาถึง มีคนบริจาคดวงตาให้เธอ!

เธอจึงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งแฟนของเธอ

เขาจึงถามเธอว่า "ตอนนี้เธอมองเห็นแล้ว เธอจะแต่งงานกับฉันไหม"

เด็กสาวตกใจมากที่เห็นว่า เขาตาบอด!

เธอตอบเขาว่า "ขอโทษนะ ฉันแต่งงานกับเธอไม่ได้หรอก เพราะเธอมันตาบอด

แฟนของเธอเดินจากไปพร้อมน้ำตา

เขาบอกกับเธอว่า "งั้น...ช่วยดูแลดวงตาของฉันให้ดีก็แล้วกันนะ"


น.ส. กิิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่5


วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ชี้มหันตภัยโลกร้อน อีก 35 ปี กทม.จมบาดาล
วันนี้ (21 พ.ค.) ที่ศูนย์ความเป็นเลศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ดร.วิเชียร กีรตินิจการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และอาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง "ประเทศไทยกับมหันตภัยโลกร้อน"ว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่อยู่รอบบรรยากาศโลก ส่วนใหญ่ 90 % เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การใช้พลังงาน การเดินทางขนส่ง ป่าไม้และการทำลายป่า อุตสาหกรรม ขยะน้ำเสีย กิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันเท่ากับ 383 พีพีเอ็มส่วนในอากาศ 1 ล้านส่วน นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงพยายามหาหนทางป้องกันไม่ให้อุณภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส เพราะหากเลยจุดนี้ไปแล้ว ความปลอดภัยของมนุษยชาติจะไม่มีหลักประกันอีกต่อไป ซึ่งการป้องกันภาวะโลกร้อนจะต้องไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเกิน 450 พีพีเอ็ม

"นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตั้งเป้าหมายให้หยุดอุณภูมิที่สูงขึ้นไว้ที่ 2 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเหลือเวลาเพียง 7 ปีเท่านั้นโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสมีถึง 93 % หากมนุษย์สามารถลดการปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 60 % ในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยมนุษย์ต้องลดใช้พลังงานอย่างเต็มที่ทั่วโลก หากเลยจุด 2 องศาเซลเซียสไปแล้ว มนุษย์ต้องเตรียมรับมือมหันตภัยต่าง ๆ และอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก 3 เป็น 4 5 และ 6 หยุดไว้ได้ยาก ผลดังกล่าวจะทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้น"ดร.วิเชียร กล่าว

ดร.วิเชียร กล่าวด้วยว่า ผลจากโลกร้อนขึ้นในปัจจุบันแม้เพียง 0.8 องศาเซลเซียส ก็ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์ โดยมีสัญญาณเตือนให้เห็นทั่วโลก เช่น ในอดีตที่ผ่านมาความร้อนทำให้ชาวยุโรปเสียชีวิตกว่า 3 หมื่นคน อินเดียกว่า 1,500 น ปากีสถานมีอุณหภูมิสูงจนทำลายสถิติที่ 52 องศาเซลเซียส ทั่วโลกมีฝนตกมากขึ้น น้ำท่วมรุนแรง มีพายุต่าง ๆ ทั้งเฮอริเคน ไซโคลน ไต้ฝุ่น เช่น เฮอร์ริเคนแคทรินา ที่สหรัฐฯ ไต้ฝุ่นที่จีน และล่าสุดคือไซโคลนนาร์กีสที่พม่า รวมถึงไฟป่าที่มีจำนวนบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นในสหรัฐฯและออสเตรเลีย ธารน้ำแข็งขั้วโลกเหนือและใต้ รวมทั้งภูเขาน้ำแข็ง ละลายเร็วขึ้น ทำให้เมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ทะเลมีโอกาสจมน้ำ ซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ ที่ติดอันดับ 6 ดังนั้นคาดการณ์ว่าประมาณ 25-35 ปีน้ำจะท่วมกรุงเทพฯ จากที่ผลวิจัยชี้ว่า 48 ปีกรุงเทพฯจะจมน้ำ ดังนั้นไม่ควรซื้อบ้านริมชายหาดอย่างเด็ดขาด ดังนั้นไม่แน่ใจว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าไทยอาจจะเจอพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงก็เป็นได้

ดร.วิเชียร กล่าวอีกว่า ผลจากโลกร้อนทำให้แหล่งน้ำจืดเหือดแห้งเหลือแต่พื้นทราบ อาจจะเกิดการอพยพผู้คนอย่างมหาศาล และการต่อสู้ช่วงชิงน้ำจืด น้ำทะเลมีสภาพเป็นกรดมากขึ้น ทำให้ปะการังฟอกขาว และอาจตายได้ในที่สุด ปลาและสัตว์น้ำอื่นจะสูญพันธุ์และลดปริมาณลง นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น ยุงลายที่เป็นพาหะนำไวรัสไข้เลือดออก ปกติจะอาศัยอยู่ในความสูงไม่เกิน 3,300 ฟุต แต่ปัจจุบันพบที่ความสูง 7,200 ฟุตบนยอดเขาแอนดีส ในประเทศโคลัมเบีย และพบเชื้อมาเลเรยนที่ไม่เคยพบมาก่อนในบริเวณพื้นที่สูงของอินโดนีเซีย

"ผมเห็นว่ารัฐบาลควรหันมาให้ความสนใจเรื่องภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง โดยควรเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่เป็นเหมือนแอ่ง เพราะหากเกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ รถไฟฟ้าใต้ดินจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก" ดร.วิเชียร กล่าว


น.ส. กิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่ 5

2012 วันสิ้นโลก มหันตภัยร้ายที่ทั้งโลกต้องตระหนัก

โลก

ในวันที่21 ธันวาคม ค.ศ. 2012


เดือน 12

ปี 2012


น.ส. กิติยา  ลี้จินดา  ม.5/8  เลขที่  5


โลกจะอวสานจริงหรือ


1.ทางวิทยาศาสตร์ NASA ออกมาบอกว่าสนามแม่เหล็กโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
2.ทางโหราศาสตร์ บ่งบอกว่าจะเกิดการเรียงตัวกันของ โลก กาแล็คซี่ทางช้างเผือก และดวงอาทิตย์
3.ทางโบราณคดี ชาวมายามีปฏิทินถึงเพียงแค่ปี 2012 และระบุวันจุดจบของโลกไว้
4.ทางการทำนาย นอสตราดามุสได้ทำนายไว้กับราศีตีความแล้วสอดคล้องกับทางโหราศาสตร์
5.ทาง UFO ผู้ที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้อ้างว่ามนุษย์ต่างดาวได้บอกเค้า(แล้วแต่ความเชื่อ)
6.ทางความคิดผมเอง ศาสนาพุทธและคริส ได้ระบุวันจุดจบไว้แล้วในปี พุทธศักราชและคริสศักราช
คำทำนายเรื่องวันสิ้นโลกนี้ มาจากวันในปฏิทินของชาวเผ่ามายัน (ชาวเผ่าโบราณที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาตอนกลาง) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 ธันวาคม ปีคศ. 2012
ไม่ว่าจะทางใด ดูจากหลาย ๆ ทางแล้วชี้ไปในปีเดียวกัน ความเชื่อมั่นกับสิ่งที่จะเกิดในปี 2012 นั้นน่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ ๆ แต่ที่แน่ ๆ ในปัจจุบันผมมั่นใจว่ามันน่าจะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว โดยสังเกตุจากผลกระทบจากภัยธรรมชาตินี่เอง เมื่อกลับมามองดูปี 2012 ก็เลยมานั่งพิจรณาดูเล่น ๆ (การนับเลขฐานสิบจะนับศูนย์ถึงเก้า) ถ้าเราตัดเลขสองออกก็จะได้เลขนับ 0->1->2 เมื่อมาดูเป็นปี พ.ศ. มันเป็นปี 2555 (เลยสวยมาก) ถ้าเราตัดเลขสองออกเช่นกัน จะได้เลข 5 เรียงตัวกัน 3 ตัวผมขอโยงไปเรื่องโหราศาตร์ที่จะมี โลก กาแล็คซี่ และดวงอาทิตย์ ที่จะเกิดการเรียงตัวกัน ผลลัพธ์นั้นคงบอกไม่ได้ อาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อโลกหรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ เพราะสิ่งที่เราไม่รู้นั้นยังมีอีกมากมายทั้งในอวกาศและจักรวาล

1.ปฏิทินมายัน
ทำไมต้องเชื่อปฏิทินของชาวเผ่ามายัน
เป็นที่ยอมรับว่าปฏิทินของชาวมายันมีความเที่ยงตรงอย่างมาก เที่ยงตรงกว่าปฏิทินระบบที่เราใช้กันในสากลมากมาย เพราะชาวมายันทำปฏิทินจากระบบดวงดาว โดยปฏิทินนี้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยถึง 380,000 ปี (ในขณะที่ปฎิทินที่เราใช้ต้องมี Leap Year ทุกๆ 4 ปีเป็นต้น)
จะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
คำถามนี้เป็นปัญหาโลกแตก (literally speaking) จริงๆ เพราะนอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกแล้ว ยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครให้คำตอบที่แน่นอนได้ มีเพียงการคาดเดา การผูกโยงข้อมูลต่างๆ เพื่อทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นโลก (ดู http://www.december212012.com/articles.shtml) เหตุการณ์ที่คาดเดากันว่าจะเกิดและเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องมีทั้งเรื่องของ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนดวงอาทิตย์ที่จะเกิดผลกระทบยิ่งใหญ่กับระบบสุริยะจักรวาลและโลกของเรา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ 21 ธันวา 2012 การเปลี่ยนขั้วของขั้วโลกเหนือใต้ ฯลฯ
แล้วชาวมายันทำนายไว้ว่าอย่างไร
ชาวมายันไม่ได้เขียนชัดเจนว่า วันที่ 21 ธันวา 2012 จะเป็นวันสิ้นสุดของโลก มีผู้คนจำนวนมากเชื่อว่า มันคือวันที่โลกจะเปลี่ยนแปลงจากยุคหนึ่งเป็นอีกยุคหนึ่ง และเรามีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมรับมือกับวันนั้นให้ได้ เพื่อความอยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลง และหลังจากวันนั้น โลกของเราจะมีสันติสุขอย่างแท้จริง
ปฏิทินของชาวมายันโดยคร่าว
จากปฏิทินของชาวมายัน เรากำลังอยู่ในช่วงปลายของ 1 วันแห่งระบบจักรวาล หรือ End of a Galactic Day ซึ่งระยะเวลา 1 วัน แห่งระบบจักรวาลนั้นยาวนานถึง 25,625 ปี และแบ่งได้เป็น 5 ช่วง ช่วงละ 5,125 ปี และขณะนี้เราอยู่ในช่วงปลายของช่วงที่ 5 แล้ว
ชาวมายันบอกว่า นับจากปี 1999 เราจะมีเวลา 13 ปีที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของการอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะรอดจากการทำลายล้าง และในขณะเดียวกัน ก็ก้าวสู่เส้นทางที่จิตสำนึกใหม่ปูให้กับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ตามศาสตร์ของชาวมายัน ทุกๆ 5,125 ปี ดวงอาทิตย์จะเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่สัมพันธ์กับศูนย์กลางทางช้างเผือกอันกว้างใหญ่ และจากปรากฏการณ์นั้นเอง ดวงอาทิตย์จะได้รับ "ประกายไฟ" (Spark of light) ซึ่งทำให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงและส่งผ่านความร้อนรุนแรงมากขึ้น อย่างที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า "Solar Flares" และยังทำให้ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อมายังโลก เกิดการสับเปลี่ยนขั้วโลก และทำให้เกิดหายนะทางธรรมชาติตามมามากมาย ปรากฏการณ์เหล่านี้ ชาวมายันเชื่อว่าเป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติกระบวนการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างสม่ำเสมอ เปรียบเหมือนการหายใจของคน และจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรือหยุดไป เหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 4 ครั้ง (4 รอบแรกของปรากฏการณ์จากดวงอาทิตย์) และจะเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 5 เมื่อครบ 5,125 ปี ซึ่งก็คือวันที่ 21 ธันวาคม 2012 นั่นเอง


2.Planet X NIBIRU
Planet X NIBIRU ที่มีวงโคจรตัดกับวงโคจรของโลกเราจะตัดผ่านมาใกล้โลกอีกครั้ง ดาวดวงนี้จะผ่านมาที่วงโคจรของเราทุกๆ3600 ปี
นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทวีปแอตแลนติกหายไป นั่นอาจเป้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องโนฮากับเรือสมัยน้ำท่วมโลก
ดาวดวงนี้จะเข้ามาใกล้โลกเรื่อยๆปี 2009 จะสามารถมองเห็นทางขั้วโลกใต้ด้วยกล้องส่องดาว
ปี 2011 จะสามารถมองเห้นด้วยตาเปล่า ขนาดเท่าดวงจันทร์ของเรา ดาวดวงนี้เป็นสีแดง
ปี 2012 จะเริ่มมีปฏิริยาต่อมวลสภาพอากาศบนโลก เศษหินในอวกาศที่มากับดาวนิบิรุจะตกลงมาบนพื่นโลก เป็นฝนดาวตกอันตรายต่อมวลชีวิตทั้งโลก
วันที่ 21 ธันวาคม 2012 หายนะครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดบนพื้นแผ่นดิน อย่างใครไม่เคยคาดคิดมาก่อน
วัน14 กุมภาพันธ์ 2013 วันนั้นเป็นวันที่ โลก +นิบิรุ+ดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่แนวแกนเดียวกัน แกนแม่เหล็กโลกจะเปลี่ยนไป
โลกจะหยุดหมุนรอบตัวเอง 3 วัน แผ่นดินจะแยกตัวเป็นเสี่ยง น้ำทะเลจะเป็นคลื่นมหาอภิสึนามิ ถล่มตามเมืองชายทะเลทุกแห่ง เมื่อแผ่นดินเคลื่อนตัวตามเปลือกโลก ลาวาก็จะถลักขึ้นมาเกิดเป็นภูเขาไฟมากมาย


3.UFOบอก????(แล้วแต่ความเชื่อ)
"อูแรนเดอร์ โอลิเวียร่า" ผู้ซึ่งอ้างว่าเคยได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวผู้โด่งดังนั้น ก็อ้างว่าเขามีโทรจิตที่เห็นภาพอนาคตจากการบอกเล่าของมนุษย์ต่างดาว ว่าในปี ค.ศ.2012 นั้น จะมีแสงสว่างมากที่สุดในกาแลกซี่และสะท้อนไปยังดาวเคราะห์ที่โคจรรอบตัว สิ่งมีชีวิตและโลกจะปั่นป่วนอย่างยิ่ง

4.หลุมดำ????
ในที่นี้ก์อคือทั้งหลุมดำของแกแล็กซี่ทางช้างเผือกและวหลุมดำพที่อาจเกิดขึ้นเองตามที่มนุษย์สร้างCERN
ในทางศาสนาพุทธ
ถึงอย่างไรก็ยังผู้แย้งว่าพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ไว้
ว่าในพุทศศาสนาจะมีอายุ5000ปีและมันจะเสื่อมลงในตัวของมันเอง