วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต

หมายถึง การให้การช่วยเหลือขั้นแรกที่กระทำในทันทีทันใดในสถานที่เกิดเหตุ  โดยใช้เครื่องมือเท่าที่จะหาได้ เพื่อลดอันตรายและป้องกันความพิการของผู้บาดเจ็บ  ก่อนที่จะส่งผู้บาดเจ็บไปหาแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป

จุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาล

1. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และพยายามช่วยชีวิตไว้

2. เพื่อลดความรุนแรง ภาวะไม่พึงประสงค์ และป้องกันความพิการ
3. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

การปฐมพยาบาลที่ดี ผู้ช่วยเหลือควรให้การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว นุ่มนวลและคำนึงถึงสภาพด้านจิตใจของผู้บาดเจ็บควบคู่ไปด้วย
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผลหมายถึง ภาวะซึ่งมีเลือดออกมาจากหลอดเลือด โดยแบ่งลักษณะของบาดแผลออกเป็น 2 ชนิด คือ
1.บาดแผลเปิด
เป็นบาดแผลที่มองเห็นได้ว่ามีเลือดออกบริเวณใด
หลอดเลือดแดง  เลือดจะพุ่ง สีแดงสด
หลอดเลือดดำ ไหลรินเป็นทาง สีคล้ำ
2. บาดแผลปิด
เป็นภาวการณ์มีเลือดออกภายในร่างกาย โดยเราไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มีอาการ เช่น ไอ อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะออกมาเป็นเลือด

การป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุหลักการป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
1. ป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยหรือเป็นโรค2. ป้องกันมิให้โรคกำเริบ3. หยุดยั้งอาการกำเริบได้ทันทีขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน
1. เมื่อพบเห็นผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ ให้เรียกผู้ป่วยดูว่ารู้สึกตัวหรือไม่2. รีบขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน3. ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการ4. รีบทำการนวดหัวใจทันที (กรณีหัวใจหยุดเต้น)5. ถ้าพบว่าผู้ป่วยหายใจได้  จัดท่าผู้ป่วยนอนตะแครงหน้าด้านใด ก็ได้ กรณีอุบัติเหตุ จัดท่านอนหงายราบกับพื้น สังเกตุการหายใจเป็นระยะ6. กรณีอุบัติเหตุ ดูการไหลเวียนของเลือด มีแผลบริเวณใดบ้าง

7. ถ้าสามารถประเมินได้ว่า ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวจริงๆ และมีปัญหาเรื่องการหายใจ ให้ช่วยฟื้นคืนชีพก่อน ค่อยดูบาดแผลหรือกระดูกหัก

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
คือ การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจกะทันหัน โดยไม่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ใช้เพียงแรงกดหน้าอกและการผายปอด เพื่อให้หัวใจและระบบหายใจกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งจะได้ผลดี ต้องทำภายใน 4 นาทีหลังผู้ป่วยหยุดหายใจ


CPR ขั้นพื้นฐาน
หลักปฏิบัติเบื้องต้นปลุกเรียกโดยเขย่าตัวเบาๆและถามดังๆว่า คุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบว่าหมดสติจริงขอความช่วยเหลือ

การปั๊มหัวใจ
คือการใช้ฝ่ามือกดบนผนังทรวงอกบริเวณกระดูกหน้าอก (sternum)โดยใช้น้ำหนักแรงพอประมาณเพื่อทำให้หัวใจถูกบีบเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย


การนวดหัวใจ
žนั่งคุกเข่าข้างตัวผู้ป่วยระหว่างไหล่และอก แยกเข่าเล็กน้อยโน้มตัวให้แนวไหล่และวางมืออยู่แนวตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วยการนับจังหวะการนวดหัวใจสม่ำเสมอ โดยนับ หนึ่ง และสองและ…......และสิบ และสิบเอ็ด สิบสอง…......สิบห้าในหนึ่งนาที ให้ได้อัตราชีพจร อย่างน้อย100 ครั้งต่อนาที 


รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1.นางสาวกัญฐิสา  หงษ์ทอง  ม.6/8  เลขที่2
2.นางสาวกัณฐมณี  ทองขัด  ม.6/8  เลขที่3
3.นางสาวทิพยาภา  กลัดเชยดี  ม.6/8  เลขที่ 12
4.นางสาวบุญพิทักษ์  รุ่งกาญจนกุล  ม.6/8  เลขที่17
4.นางสาวพิชญา  นิลวัชราภรณ์  ม.6/8   เลขที่21
5.นายปรเมศร์  เหล่าโรจน์ทวีกุล  ม.6/8  เลขที่43
6.นายปิติภัทร  เกษวิริยะการ  ม.6/8   เลขที่44
7.นายศุภวิชญ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย  ม.6/8   เลขที่50
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นากะ (Naga) กลุ่มชาติพันธุ์ในอินเดียแห่งดินแดนนากะแลนด์...    แม้จะบอกไปว่านากะแลนด์เป็นดินแดนแห่งความไม่มี ไม่มีปราสาท ราชวังใดๆ 
เทือกเขารึก็ไม่ตระหง่านตาอย่างดินแดนที่อยู่บนเทือกเขาหิมาลัย
แต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในนากะแลนด์คือยอด Saramati สูง ๓,๘๔๑ เมตร ถึงจะท้าทายขาลุย แต่ในแง่ความ(ไม่)ปลอดภัย จึงไม่มีใครนิยมปีน

  “นากาเป็นภาษาพม่า แปลว่า คนที่เจาะรูหู” อากุมตอบพลางชี้ไปที่ใบหูของตัวเอง และบอกว่าชาวนากาในอดีตนิยมเจาะรูหู สวมต่างหูกันทุกคน คำว่า “นากา” (naga) นี้มีคนให้นิยามไว้ต่างๆ กันไป บ้างก็ว่ามาจากภาษาสันสกฤต naga(นาค) บ้างก็ว่ามาจากภาษาฮินดี nanga(เปลือย)ฯลฯ ขณะที่ชาวนากาอย่าง "อากุม" และอีกหลายคนที่ผมได้พบเชื่อว่าเป็นคำที่ชาวพม่าใช้เรียกชนผิวเหลืองกลุ่มหนึ่งที่นิยมสวมต่างหูและอพยพหนีความแห้งแล้งหนาวเย็นจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนลงมาอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของพม่าตามลุ่มน้ำอิรวดี และต่อมาได้อพยพมาอยู่แถบเทือกเขาบริเวณชายแดนอินเดีย-พม่าจนถึงปัจจุบัน ขณะที่มีบางส่วนอพยพลงไปถึงคาบสมุทรมลายูและอินโดนีเซีย เชื่อกันว่าคนกลุ่มนี้คือบรรพบุรุษของชาวนากา นากาเป็นเผ่านักรบ มีชื่อเสียงไม่ต่างจากนักรบของอินเดียนแดง นากาไม่ยอมให้ชนเผ่าใดบุกรุกเข้ามาในดินแดนของพวกเขา ดังนั้นเมื่อจักรวรรดินิยมอังกฤษเข้ามายึดครองอินเดียและพม่าเป็นอาณานิคม และส่งกำลังทหารเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนของพวกนากา จึงถูกต่อต้านอย่างหนักจากบรรดานักรบเผ่าต่างๆ"

            กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานกึ่งถาวร จะเป็นการพิจารณากลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนเทือกเขาในบริเวณตอนเหนือของประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม ในส่วนที่เชื่อมโยงกับตอนใต้ของประเทศจีน เนื่องจากชาวเขาเหล่านี้มีการอพยพโยกย้ายบ่อย จากเทือกเขาหนึ่งไปยังอีกเทือกเขาหนึ่ง การพูดถึงชาวเขาในเอเชียอาคเนย์ จึงจำเป็นต้องรวมภาคใต้ของประเทศจีนเช่นเดียวกับทางด้านตะวันตกด้วย การศึกษาถึงชาวเขาและคนพื้นราบของเอเชียอาคเนย์ต้องรวมอัสสัมในอินเดียด้วยเพราะมีกลุ่มที่พูดภาษาไท/ไตอยู่ นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานกึ่งถาวรในเอเชียอาคเนย์ยังรวมถึงกลุ่มคนในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน กลุ่มแรกคือ กลุ่มชาวเขาบนแผ่นดินใหญ่ และกลุ่มที่สองคือ กลุ่มชาวเขาบนเกาะ 
            กลุ่มชาติพันธุ์บนแผ่นดินใหญ่  การศึกษาเรื่องชาวเขา มีวิธีการแบ่งกลุ่มชาวเขาได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามภาษาพูดและแบ่งตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งนากะ ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนแผ่นดินใหญ่นี้ด้วย
            นากะ (Naga) กลุ่มชาติพันธุ์บนแผ่นดินใหญ่ในอินเดีย อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในประเทศพม่าและรัฐอัสสัมในอินเดีย ซึ่งมีชาวเขาเผ่ากาโร (Garo) ชิน (Chin) และนากะ (Naga) ที่ตั้งแหล่งถิ่นฐานอยู่บริเวณนั้น  มีการพูดภาษาทิเบต-พม่า (Tibeto-Burman)  มีเชื้อชาติมองโกลอยด์ พวกกาโรตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอัสสัมที่ระดับความสูงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ประชากรมีอาชีพในการทำไร่ ทำสวนเลื่อนลอย เลี้ยงสัตว์ต่างๆ มีการ จับปลา และหาของในป่าเพื่อยังชีพ

‘นากา’ไม่ใช่ชื่อที่พวกเขาเรียกตัวเอง 


แต่เป็นชื่อที่คนอื่นๆ เรียก ทั้งอังกฤษ พม่า จีน แขกต่างเรียกคนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่แถบดินแดนเทือกเขานากา ดินแดนรอยต่อระหว่างจีน พม่าและอินเดีย


ในภาษาไทย บ้างเขียนทับศัพท์เป็น นาคา หรือ นาค ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นมนุษย์เผ่าที่บูชางูหรือบูชาพญานาคไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนนากาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงูเงี้ยวเขี้ยวตะขอเลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นประวัติ ความเชื่อ หรือพิธีกรรม


ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้าที่ ๕๗๓ บอกว่า
นาค หรือ นาคา (นาก) น. ชื่อชนเผ่าหนึ่งอยู่บริเวณเทือกเขานาค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม่า มีหลายสาขา เช่น อาโอนาค *กินาค.


บางตำราบอกว่า naga มาจาก คำว่า ‘โนค’ อันเป็นภาษาไทอาหมเดิม รากคำมาจากภาษาสันสกฤตว่า ‘นัค’ อันแปลว่า ภูเขา หรือ ดินแดนที่ไม่มีใครเข้าถึง หรือ ดินแดนที่ไม่มีใครเอาชนะได้


บางตำราก็ว่า naga ในภาษาฮินดีหมายถึงโป๊ เปลือย ซึ่งพ้องกับภาษาอังกฤษคำว่า naked ด้วย ตำรานั้นสรุปเสร็จสรรพว่าเป็นเพราะคนนากาแต่งกายด้วยชุดที่เกือบจะโป๊ สมัยก่อนทั้งชายและหญิงของบางเผ่าจะเปลือยท่อนบน และท่อนล่างก็ดูวาบๆ เย็นๆ โชว์ขายาวด้วยผ้านุ่งคล้ายเตี่ยวของไทยเรา


แต่ความหมายที่คนนากายอมรับได้และมีเหตุผลมากที่สุดคือ นากา มาจากภาษาพม่า


คำว่า นา หมายถึง หู
คำว่า กา หมายถึง เจาะรู หรือ ทำให้เป็นรู


คนพม่าเรียกคนเผ่าที่อาศัยบนภูเขานากาด้านตะวันตก อีกฟากฝั่งแม่น้ำชินวิน ว่า คนที่เจาะหูให้เป็นรู ด้วยการแต่งกายและเครื่องประดับประจำเผ่าแทบทุกเผ่ามักจะมีต่างหูใหญ่ที่ทำให้รูเจาะที่ติ่งหูกว้าง
วันที่ ๑-๕ ธันวาคมของทุกปี
ชาวนากาทุกเผ่าต่างมาร่วมร้องรำทำเพลง แต่งกายตามเผ่าตนในงาน Hornbill Festival

            ในเขตประเทศอินเดีย (รัฐอัสสัม) บังกลาเทศ และพม่า พวกชิน กาโร และนากะ มีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูจากที่ราบลุ่มเมืองมณีปุระในรัฐอัสสัม ชินที่อาศัยอยู่บนเขาติดต่อค้าขายกับเมืองมณีปุระ แต่ชินที่อาศัยอยู่บนพื้นราบค้าขายกับพม่า ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายหินยานจากพม่า แต่พวกชินมีระบบการมืองการปกครองที่ซับซ้อนกว่าพวกกาโรคล้ายกับคะฉิ่น


น.ส.ณฐพร บัวศรีทอง ม.5/8 เลขที่ 11
น.ส.บุญพิทักษ์ รุ่งกาญจนกุล ม.5/8 เลขที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มองโกลอยด์(Mongoloid)

มองโกลอยด์ (อังกฤษ: Mongoloid) เป็น เผ่าพันธุ์ของคนผิวเหลืองผสมดำเล็กน้อย ส่วนใหญ่อาศัยในเอเชียตะวันออก คำว่า มองโกลอยด์ มาจากคำว่า มองโกล มีความหมายว่าเหมือนชาวมองโกล
อันที่จริงแล้ว มองโกลอยด์ ถูกตั้งโดยฝรั่งหรือชนผิวขาว คอเคซอยด์ โดยการมาเยือนให้ฝรั่งเห็นครั้งแรก ที่ตอนจักรวรรดิมองโกลขยายมายังดินแดนยุโรป ในเวลาก่อนหน้านั้น ฝรั่ง แบ่งกลุ่ม คนเป็น 2 กลุ่มเท่านั้น คือ ชนชาติผิวขาว กับ ชนชาติผิวดำ เมื่อฝรั่งเห็นชนชาติมองโกลรุกรานยังดินแดนต่างๆของตน จึงตั้งชื่อพวกนี้ว่า มองโกลอยด์ ตามชื่อจักรวรรดิ เนื่องจากเป็นชาติเดียวที่รุกมายังดินแดนชนผิวขาวได้


  น.ส.กิตติมา  จำปาทอง  ม.5/8 เลขที่ 4

ชาวเขาเผ่า กาโร่บริเวณเทือกเขาในประเทศพม่าและรัฐอัสสัมในอินเดีย มีชาวเขาเผ่ากาโร (Garo) ชิน (Chin) และนากะ (Naga) ซึ่งพูดภาษาทิเบต-พม่า (Tibeto-Burman)  มีเชื้อชาติมองโกลอยด์ พวกกาโรตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอัสสัมที่ระดับความสูงประมาณ ๑,๐๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย เลี้ยงสัตว์ จับปลา และหาของป่าเพื่อยังชีพ
           ในประเทศพม่ามีชาวเขา ๓-๔ กลุ่ม ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานค่อนข้างถาวรอยู่บนเขา และสามารถผนึกกำลังและรวมตัวกันได้ ถึงขนาดที่รัฐบาลพม่าต้องเกรงกลัวเป็นอย่างมาก กลุ่มที่อยู่ทางด้านตะวันตกมากที่สุดคือพวกชิน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขตแดนพม่าและอัสสัม และในเขตประเทศอินเดีย (รัฐอัสสัม) บังกลาเทศ และพม่า พวกชิน กาโร และนากะ มีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายอย่าง ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูจากที่ราบลุ่มเมืองมณีปุระในรัฐอัสสัม ชินที่อาศัยอยู่บนเขาติดต่อค้าขายกับเมืองมณีปุระ แต่ชินที่อาศัยอยู่บนพื้นราบค้าขายกับพม่า ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายหินยานจากพม่า แต่พวกชินมีระบบการมืองการปกครองที่ซับซ้อนกว่าพวกกาโรคล้ายกับคะฉิ่น

นาย พชรพล ผิวเณร ม.5/8 เลขที่46

ชาวเผ่าชิน ในอินเดีย


หากพูดถึงการสักในยุคปัจจุบันแล้วล่ะก็ มักจะเป็นไปเพื่อแฟชั่น หรือความสวยงาม แต่ย้อนไปไม่ถึงร้อยปี ในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศพม่า การสักของหญิงสาวชาวเผ่า "ชิน" ไม่ได้เป็นไปเพื่อความงามอย่างที่นิยมกันในปัจจุบัน แต่การสักของพวกเธอเป็นไปเพื่อการบดบังความงามบนใบหน้าต่างหากเล่า

ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอินเดีย เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวพื้นถิ่นชนเผ่า "ชิน" ชนเผ่าซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่วัฒนธรรมเก่าแก่ และกลายเป็นจุดขายอย่างหนึ่งแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางล่องตามแม่น้ำเพื่อมาเยี่ยมชมความงามที่มีลมหายใจของที่นี่ ซึ่งก็คือบรรดาหญิงชราแห่งชนเผ่าชินนั่งเอง อย่าเพิ่งสงสัยว่าในความชราวัยนั้น ยังมีความงามใดให้เราชื่นชม เพราะเมื่อสมัยก่อนนั้น หญิงสาวเผ่าชิน ขึ้นชื่อลือเลื่องว่าเป็นสาวผู้มีความงาม งามแตะตาหนุ่มต่างเผ่า และงามมากเสียจนกษัตริย์พม่ามีคำสั่งให้จับตัวสาวงามทั้งหลายไปเป็นภรรยา หรือทาสสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวชินจึงคิดหาทางปกป้องลูกหลานสาว ๆ ของตนเอง ด้วยการให้เด็กสาวอายุระหว่าง 11-15 ปี มาสักเพื่ออำพรางความงามบนใบหน้า กลายเป็นใบหน้าที่มีรอยสักลายพร้อย และอยู่ติดบนใบหน้าไปเยี่ยงนั้น จนเด็กสาวในวันนั้น กลายเป็นหญิงชราเช่นที่เราพบในตอนนี้

และแม้จะเป็นการสักเพื่ออำพรางความงามบนใบหน้า แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวชินก็บอกว่า สมัยก่อนหนุ่ม ๆ ในหมู่บ้านจะไม่ยอมแต่งงานกับหญิงสาวใดที่ไม่มีรอยสักบนใบหน้าเด็ดขาด เพราะพวกเขาเปรียบรอยสักเหล่านั้น ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความงามที่หญิงสาวมี งามมากเสียจนต้องอำพรางเอาไว้นั่นเอง
ลวดลายการสักบนใบหน้าของชนเผ่าชินนั้น ประกอบด้วยเส้นสายลายขนาดที่ลากผ่านทุกบริเวณบนผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาก แก้ม จมูก คาง เปลือกตา บริเวณเดียวที่เว้นว่างไว้เห็นจะมีแต่เพียงริมฝีปากเท่านั้น นอกจากนี้ภายในเผ่าชินเองก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ อีกมากมาย โดยแต่ละกลุ่มย่อยก็จะมีลวดลายการสักใบหน้าที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้เราสามารถระบุได้ทันทีว่าเป็นหญิงจากเผ่าชินกลุ่มไหน โดยการสังเกตจากลายสักบนใบหน้านั่นเอง

แต่ปัจจุบันนี้ การจะหาดูหญิงเผ่าชินที่มีรอยสักบนใบหน้า เห็นจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักเสียแล้ว เด็กสาวเผ่าชินรุ่นใหม่ ๆ ไม่มีใครอยากสักใบหน้ากันอีกต่อไป เพราะการสักนั้นมีแต่ความเจ็บปวด กว่าจะสักครบทั่วทั้งใบหน้า อาจกินเวลาถึง 2 วัน หลังจากนั้นผู้ถูกสักก็ต้องนอนระบมไปอีกหลายวัน ไม่สามารถขยับใบหน้าหรือแม้แต่กะพริบตาได้ เพราะผิวหนังนั้นบวมจนตึงไปหมดนั่นเอง รวมทั้งตอนนี้ก็ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนจะมาจับตัวพวกเธออีกต่อไป ทั้งรัฐบาลทหารพม่ายังเคยออกกฎห้ามไม่ให้ชนเผ่าต่าง ๆ ทำการสักใบหน้า เพราะเห็นเป็นวัฒนธรรมที่ดูป่าเถื่อนอีกด้วย

เวลายิ่งก้าวเดินไปข้างหน้า ความงามในสายตาคนท้องถิ่นคงยิ่งถดถอยและล้มหายตายจากไปตามวันเวลา แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมใดที่ไม่ได้รับการสานต่อ ก็ย่อมเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่อย่างน้อยตอนนี้ความงามที่ยังมีลมหายใจทั้งหลาย ก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบที่หมู่บ้านเล็ก ๆ ประเทศอินเดียนี้เอง...

น.ส. กิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่ 5

ชาติพันธุ์


ความหมายของชาติพันธุ์


คำว่า "ชาติพันธุ์" และ "ชาติพันธุ์วิทยา" เป็นคำใหม่ในภาษาไทยการทำความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์จำเป็นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเรื่องเชื้อชาติและสัญชาติ อาจเปรียบเทียบ เชื้อชาติ สัญชาติ และชาติพันธุ์ได้ดังนี้
- เชื้อชาติ
- สัญชาติ
- ชาติพันธุ์

เชื้อชาติ

เชื้อชาติ (race) คือ ลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เชื้อชาติ (racial group) มักแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) และคอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพิ่มออสตราลอยด์ (Australoid) โพลินีเชียน (Polynesian) ฯลฯ อีกด้วย
การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลักษณะทางชีวภาพนี้ มีความสำคัญในสังคมที่สมาชิกในสังคมมาจากบรรพบุรุษที่ต่างกัน และมีสีผิวและรูปพรรณสัณฐานที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ความแตกต่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำ ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่มีลักษณะทางชีวภาพต่างกันและประวัติความเป็นมาตลอดจนบทบาทในสังคมต่างกัน ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ แต่ในบางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มีความหมายเท่าใดนัก

สัญชาติ

สัญชาติ (nationality) คือ การเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมาย โดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ การเป็นสมาชิกของประเทศย่อมหมายถึงการเป็นประชาชนของประเทศนั้น ผู้ที่อพยพมาจากที่อื่นเพื่อมาตั้งถิ่นฐานสามารถโอนสัญชาติมาได้ ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ คือ ผู้ที่เปลี่ยนฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหนึ่งมาเป็นประชาชนของอีกประเทศหนึ่ง

ชาติพันธุ์ (ethnicity หรือ ethnos) คือการมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรี่ยง จีน ลาว เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรม มีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื้อชาติ) เหมือนกัน รวมทั้งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดียวกัน ความรู้สึกผูกพันนี้อาจเรียกว่า "สำนึก" ทางชาติพันธุ์ หรือชาติลักษณ์ (ethnic identity)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาให้ความหมายชาติพันธุ์ (ethnos) ว่าหมายถึง "กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน... ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจะมีความหมายเฉพาะใช้กับกลุ่มที่มีพันธะทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรม ประสานกันเข้าจนสมาชิกของกลุ่มเองไม่รู้สึกถึงพันธะของทั้งสองนี้ และคนภายนอกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญจะไม่แลเห็นถึงความแตกต่างกัน" และพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาให้ความหมาย ชาติพันธุ์วิทยา (ethnology) ว่าหมายถึง "การพินิจศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมปัจจุบัน หรือวัฒนธรรมเดิมที่สูญหายไปของกลุ่มมนุษยชาติทั้งหลายในโลกชาติพันธุ์วิทยาอาจหมายถึงมานุษยวิทยาวัฒน-ธรรมก็ได้"
การมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันนั้น อธิบายได้ว่า ในระยะแรกมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีลักษณะคล้ายครอบครัวขนาดใหญ่ เมื่อคนกลุ่มเล็กอาศัยอยู่ด้วยกัน ก็สามารถเข้าใจกันและประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ โดยไม่มีความขัดแย้งเท่าใดนัก เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น มีคนหลายครอบครัวอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน การดำเนินวิถีชีวิตอาจแตกต่างกันบ้าง ความคิดอาจไม่สอดคล้องกันและปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็คงจะตามมา ฉะนั้นเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จำเป็นต้องมีระบบระเบียบมากขึ้นต้องมีการตกลงกันว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ข้อตกลงเกี่ยวกับวิถีชีวิตการประพฤติปฏิบัติ และความคิดความเชื่อ จึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์และเรียกรวมๆ ว่า "วัฒนธรรม" กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเรียกว่าเป็นคนชาติพันธุ์เดียวกัน

วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ซึ่งสมาชิกของสังคมตกลงกันว่าจะใช้ร่วมกัน ผู้ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันคือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกันและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน การสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก ทำให้เกิดการสืบทอดชาติพันธุ์ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและสังคมจึงเป็นความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันยาก และเนื่องจากการสืบทอดทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เป็นการสืบทอดทางชีวภาพหรือทางสายเลือดด้วยความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางชีวภาพจึงแยกออกจากกันยาก และทำให้คนทั่วไปไม่คำนึงถึงข้อแตกต่างนี้ นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มทางชีวภาพหรือกลุ่มเชื้อชาติครอบคลุมหลายกลุ่มชาติพันธุ์ความไม่ชัดเจนจึงอาจเกิดขึ้นได้
บางครั้งคนไทยใช้คำว่า เชื้อชาติ ในภาษาพูดทั่วๆ ไปในความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ว่า คือกลุ่มคนที่มีจุดกำเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน และพูดภาษาเดียวกัน ตลอดจนมีความรู้สึกในเผ่าพันธุ์เดียวกัน ตัวอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ คือกลุ่มคนจีนกลุ่มคนไทย กลุ่มคนพม่า กลุ่มคนลาว กลุ่มคนเขมร กลุ่มคนกะเหรี่ยงกลุ่มคนอินเดีย กลุ่มคนม้ง ปัจจัยสำคัญในการจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์คือ ความสำนึกของคนในกลุ่มนั้นว่ามีชาติพันธุ์ใด ปัจจัยทางด้านภาษาอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดชาติพันธุ์ได้ ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดที่สำคัญกว่า ทั้งนี้เพราะคนจีน หรือคนอินเดีย หรือคนกะเหรี่ยง มีจิตสำนึกในความเป็นคนจีน หรือความเป็นคนอินเดีย หรือความเป็นคนกะเหรี่ยง โดยคนทั้ง ๓ กลุ่มนี้ต่างรวมกันโดยเชื้อชาติ สัญชาติ และชาติพันธุ์ แล้วก็มีภาษาพูดหลายภาษา คนจีนที่พูดภาษาไหหลำ กวางตุ้งและฮกเกี้ยน ต่างก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนจีน คนอินเดียที่พูดภาษาฮินดีเบงกาลี และทมิฬ ต่างก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนอินเดีย และคนกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นเผ่าโปว์หรือเผ่าสะกอ ต่างก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนกะเหรี่ยง ฉะนั้น การจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์จึงขึ้นอยู่กับความสำนึกของตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มใด
นอกจากนี้ คนบางคนยังไม่อาจจะยึดในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตลอดไป เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็มีความสำนึกอย่างหนึ่ง เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปก็มีความสำนึกอีกอย่างหนึ่งเช่น คนจีนที่เกิดในประเทศไทย และเรียนที่โรงเรียนคนไทย เมื่ออยู่ในหมู่เพื่อนที่โรงเรียนก็มักจะมองว่าตัวเองเป็นคนไทย แต่เมื่อกลับบ้านไปอยู่ในหมู่ญาติพี่น้องซึ่งพูดภาษาจีน ก็จะมองว่าตัวเองเป็นคนจีน ชาวเขาเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน เขาอาจจะมองว่าตัวเองเป็นชาวเขา หรือ "คนเมือง" (คนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่พื้นราบในภาคเหนือ) หรือคนไทยก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คนเชื้อสายกุยในประเทศไทยอาจจะเป็นคนกุย คนอีสาน หรือคนไทยก็ได้เช่นเดียวกัน
การที่คนๆ เดียวมีความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด และไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูก แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความสำนึกในเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้และไม่ถาวร เมื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความสำนึกในกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง คนกลุ่มนั้นก็มักจะเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติชาติพันธุ์ และสัญชาติ สอดคล้องกัน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

สัญญาณจากจักรวาลวิกฤตมหันตภัยล้างโลก

กลับหน้าแรก

สัญญาณจากจักรวาล “วิกฤติมหันตภัยล้างโลก"

โดย Dr.G.G.Junior http://www.universal-signal.com


มหันตภัยล้างโลกได้เริ่มขึ้นแล้ว ไม่เกินอีก ๑๒ ปีข้างหน้าเป็นการเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่


ปัจจุบันนี้ ความเคลื่อนไหวของผิวเปลือกโลกแสดงการมีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วมฝนแล้ง พายุหิมะ ลมพายุ พายุฝน ไฟป่า สึนามิ และภัยพิบัติอื่นๆ นี่คือสัญญาณอันตราย ที่บ่งบอกถึงความไม่สมดุลของวัตถุโลกและพลังงาน มนุษย์ยังไม่สนใจ เพราะจิตถูกใจที่ครอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ความรุนแรงของภัยทั้งหลายทวีความรุนแรงขึ้นในทุกขณะ และในที่สุดมหันตภัยล้างโลกก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ด้วยอัตราเร่งอย่างรวดเร็ว ตามกิจกรรมมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาตินั่นเอง อาการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่เคลื่อนเข้าใกล้ของมหันตภัยนั้น เริ่มจากหลายร้อยพันล้านปี จากการที่มนุษย์สร้างพลังงานเสียต่อสภาวะแวดล้อมเพิ่มขึ้น และต่อเนื่อง ผลทำให้เกิดความไม่สมดุลขนาดหนัก เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสในขณะนี้ ความเลวร้ายที่มนุษย์ยัดเยียดให้กับโลก จนต้องสูญเสียสนามแม่เหล็กที่สมดุลไป การล้างโลกจึงบังเกิดขึ้นแล้วด้วยการเคลื่อนโดยที่มีอัตราเร่ง เริ่มที่ 5000 ปี (ตามพุทธกาล)

ที่ พ.ศ. 2500 เริ่มปรากฏความไม่สมดุลทั้งวัตถุและจิตของมนุษย์ รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายดุร้ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2547 มนุษย์ทำลายธรรมชาติมาก จนกระทั่งมีผลให้ใน พ.ศ. 2547 เกิดการเร่งเวลาของมหันตภัยล้างโลกให้เคลื่อนเข้ามาเหลือเพียง 48 ปี และเหลือเพียง 24 ปี

เมื่อถึงปี พ.ศ. 2549 สุดท้ายวันนี้ คือ วันที่ 30 มกราคม 2550 สัญญาณจากจักรวาลบอกเราว่า เป็นการเริ่มนับเวลาจากนี้ไป ที่มนุษย์จะพบภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จนประสบมหันตภัยล้างโลกในที่สุด ในเวลาอีก 12 ปีข้างหน้า คือ ประมาณต้นถึงกลางปี พ.ศ. 2562

มนุษย์ทั้งหลาย จงตื่นจากความโง่เขลา จงตื่นจากความเห็นแก่ตัว คิดแต่อยากได้ทรัพย์ หรือวัตถุ จนไม่รู้ว่าธรรมชาติจะเอาชีวิตไปในไม่ช้านี้แล้ว และพึงรักษาธรรมชาติให้สมดุล รักษาจิตให้บริสุทธิ์ร่วมกัน เพื่อลดความรุนแรงของมหันตภัย ให้เกิดน้อยลงมากที่สุด เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกในเวลานี้ ผู้นำประเทศทั้งหลาย หรือผู้ใดที่มุ่งหวังอำนาจ และกระหายสงคราม จงจำไว้ว่าผู้นำเหล่านั้น หรือผู้นั้นเป็นผู้ทำลายโลกที่ร้ายกาจ


สภาพของการเกิดมหันตภัยในระยะเวลา 12 ปี สามารถแบ่งโดยความรุนแรงเป็น 3 ช่วงเวลา คือ


1. ช่วงแรก เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2550-2551 ระยะเวลา 2 ปีแรก เกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่อง ตามรอยต่อของแผ่นทวีปทั้งหมดที่แตกร้าวไปทั่วดาวดวงนี้ สัตว์ และมนุษย์มีวิธีทำร้ายกัน แบบดุร้ายป่าเถื่อนมากยิ่งขึ้น สัตว์ขนาดเล็กเตรียมปรับตัวรับวิกฤติดังกล่าวแล้ว และเตรียมปรับตัวเพื่อทำลายล้างมวลมนุษย์อีกด้วย โดยการสะสมถ่ายทอดโรค ที่ร้ายแรงมากขึ้น นอกจากนั้นทั่วโลกยังเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงกว่าเดิม และเกิดอุบัติเหตุที่แปลกๆ โดยมนุษย์หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ เช่น ระหว่างปีใหม่ ( พ.ศ. 2550) ที่ผ่านมาเครื่องบินภายในประเทศอินโดนีเซียสูญหายระหว่างบินอยู่เมืองสุราเวสี ไม่สามารถค้นพบได้จนบัดนี้ สาเหตุที่มนุษย์คาดไม่ถึง ก็คือ เกิดจุดตัดสนามแม่เหล็กโลก เกิดขึ้นบริเวณนั้นพอดี เนื่องจากความไม่สมดุล จึงดูดเอาเครื่องบินลำนี้ ออกนอกมิติของโลก เข้าสู่มิติมืดที่ว่างเปล่า หรือเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์เข้าใจแล้วว่า เสมือนสามเหลี่ยมเมอมิวดา ในแกนกลางมหาสมุทร นั่นคือหลุมมิติในน้ำ แต่ที่จริงแล้ว ยังมีหลุมมิติในอากาศ (ที่เครื่องบินหายไปในช่องหลุมมิติ) และหลุมมิติบนพื้นโลก (ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเนื่องจากมิติซ้อนกันทำให้มองไม่เห็นกัน) เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งลี้ลับ แต่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสมองที่มีแต่ความอยาก และความต้องการในวัตถุทั้งหลาย

2. ระยะที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2556 ระยะเวลา 5 ปี โลกร้อนขึ้นด้วยอัตราเร่ง เกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นมากกว่าเดิม และต่อเนื่องจนมนุษย์ทั้งโลกหวาดกลัว กลุ่มมนุษย์ที่มีจิตต่ำจะก่อกวนมนุษย์ด้วยความรุนแรงเหมือนไม่ใช่คน เกิดหลุมมิติมากมายเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อย่างที่มนุษย์คาดไม่ถึง มีการตายของมนุษย์เป็นกลุ่มใหญ่จำนวนมาก ด้วยอุบัติเหตุและภัยพิบัติ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย พื้นโลกบางส่วนยุบตัวลง เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด อากาศร้อนขึ้นอย่างมาก และอากาศหนาวก็มากขึ้นเช่นกันของแต่ละพื้นที่ จะเริ่มมีพื้นที่ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของมนุษย์น้อยลง ความแห้งแล้งมากขึ้น น้ำในทะเลยกระดับสูงขึ้นจากสาเหตุการยุบตัวของโลก น้ำแข็งขั้วโลกละลาย และการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้สมทบด้วยอีกแรงหนึ่ง เริ่มเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ผุดมาจากดินที่ไม่เคยมีมาก่อน เชื้อเหล่านี้ทนทานต่อการทำลาย เพราะปรับตัวจากที่ที่เย็นจัดหรือปรับตัวจากที่ที่ร้อนจัดจึงทนต่อสภาวะที่เปลี่ยนไป

3. ระยะที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561 ระยะเวลา 5 ปี โลกร้อนขึ้นด้วยอัตราเร่ง พอที่จะละลายน้ำแข็งเกือบทั้งหมดของขั้วโลกทั้งสอง เกิดน้ำท่วมโลก โดยที่พื้นที่อาศัยของมนุษย์จะหายไปอย่างน้อยก็ 2 ใน 3 ส่วน ได้แก่ ที่ริมทะเลปากแม่น้ำ และที่ราบลุ่มต่างๆ คงเหลือพื้นที่ราบสูงพื้นที่บนภูเขา ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับกับการเกษตรนัก จึงเกิดการขาดแคลนอาหาร เฉพาะพื้นที่ประเทศไทยนั้นเหลือเพียงภาคเหนือ ภาคอีสาน นอกจากนั้นที่เหลือก็มีสภาพเป็นเกาะแก่งเล็กๆ สรุปได้ดังนี้ บนพื้นดินที่อยู่ตรงกลางทวีปทั้งหลาย ก็จะแห้งแล้งด้วยความร้อนจากใต้ผิวดินประทุขึ้นมา พื้นที่ที่อยู่ริมบริเวณชายฝั่ง หรือค่อนมาทางริมขอบทวีปทั้งหลาย ก็จะถูกน้ำทะเลกลืนกิน บางที่ก็จะยุบหายไป บางที่ก็จะถูกเหวี่ยงออกไปแยกตัวเป็นอิสระ มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ทั่วโลก มนุษย์จะเผชิญกับสภาพความแล้งจัด จนต้องอดตาย พบโรคใหม่กับสัตว์สายพันธุ์ดุร้าย และมีพิษ คร่าเอาชีวิตมนุษย์ทั่วไป ทั้งโลกนี้เช่นกัน จากความรู้ที่ได้รับคลื่นสัญญาณจากจักรวาลพอสรุปให้ได้ดังนี้

เริ่มต้นขึ้นที่ขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้น เวลานี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ใครๆ ก็รับรู้ได้บ้างแล้วว่า ตกอยู่ในสภาวะโลกร้อน มีข่าวสารที่แสดงให้มนุษย์เห็นหลายรูปแบบ จากการเฝ้าสังเกตติดตามของมนุษย์ที่สนใจในสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของโลก จะเห็นว่าน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายลงมามากแล้ว ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะตั้งแต่หลังเกิดเหตุสึนามิเมื่อปลายปี 2547 หลังจากนั้นมา ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็ได้ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ มีเหตุการณ์การปรับตัวของโลก ตามจุดต่างๆ ไล่กันเรื่อยมาตลอดมา หลังเกิดสึนามิไม่นาน ก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่ปากีสถาน ใหญ่มากถึงขนาดที่ ทำให้พื้นดินสะเทือนเลื่อน เป็นคล้ายระลอกคลื่น และหลังจากนั้นเกิดต่อเนื่องกันมา หนักบ้างเบาบ้างอีกหลายๆ ครั้ง หลายๆ ครา จนในที่สุด ถ้ามนุษย์ติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่า เวลานี้เกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในย่านภูมิภาคแถบที่เป็นรอยต่อรอยเลื่อนทวีป แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี่แหละเป็นเขตที่เกิดบ่อยที่สุด แทบจะทุกๆ 12 ชั่วโมง ก็คือ อาณาเขตของประเทศอินโดนีเซีย แถบทะเลมูรุกะ ตามมาด้วยอาณาเขตของประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ตามมาอย่างติดๆ นอกจากนั้น ก็เกิดขึ้นประปรายตามพื้นที่ต่างๆ ในดินแดนเหล่านี้ ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า อยู่ใกล้น้ำอยู่ริมน้ำ เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปข้างหน้า จะเกิดภาวะล้างโลกในรูปแบบหนึ่ง มนุษย์ที่อยู่บนภาคพื้นทวีป ก็จะมองเห็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

อากาศทุกวันนี้ ไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา ความหนาวเย็นที่ปรากฏ เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของความรู้ คือ การนำความร้อนไปใช้ละลายน้ำที่ขั้วโลก มนุษย์จงนึกถึงน้ำแข็งที่อยู่ในแก้ว ตัวน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลก เมื่อนำเอาออกมาจากเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น น้ำแข็งละลายตัวน้ำแข็งที่อยู่ในแก้ว จะดึงเอาความร้อนรอบตัว มาใช้ในการละลาย น้ำที่เราใส่ไปในแก้วนั้น จึงมีความเย็นขึ้นมาในทันที ความเย็นนั้น ลามไปถึงตัวแก้วที่บรรจุอยู่ด้วยซ้ำ มันก็เหมือนกับภาวะที่มนุษย์เจอกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ ใครบอกว่าโลกร้อน หนาวจะตาย โดยแท้จริงแล้วอุณหภูมิของโลกโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่เรากำลังถูกดึงดูดเอาพลังงานความร้อนไปใช้ในการละลายน้ำแข็ง เหมือนเราเป็นน้ำที่อยู่ใกล้กับน้ำแข็งนั้น และสภาวะรอบน้ำแข็งนั้นไม่ใช่ช่องแข็งเสียแล้ว มันกลายเป็นอุณหภูมิธรรมดา น้ำแข็งจึงกำลังละลาย ผู้ที่สังเกตเฝ้าติดตามอยู่ นักวิทยาศาสตร์บ้าง นักภูมิศาสตร์บ้างจะถ่ายทอดข้อมูลความรู้เหล่านี้ตามข่าวสารต่าง ๆ อยู่เป็นประจำว่า ชั้นน้ำแข็งที่ขั้วโลกมีขนาดบางลง มีหน่วยวัดมาตราเป็นแบบของมนุษย์ อาณาบริเวณขั้วน้ำแข็งของโลกก็หดเข้ามาจากเดิมเกือบครึ่งหนึ่งแล้ว

ถ้ามนุษย์มีความรู้ ตรวจดูข่าวสารอยู่เป็นประจำ ก็จะพบได้ว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เลย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทางกายภาพ เห็นมั้ย มนุษย์ทั้งหลายมันปรากฏขึ้นแล้ว ภายหลังจากที่สัญญาณจากจักรวาลได้เตือนเจ้ามาไม่นานนี้ เมื่อความร้อนกับความเย็นกระทบกัน สิ่งที่ตามมาก็คือ ภาวะภูมิอากาศที่แปรปรวน ความหนาวเย็นที่มาจากขั้วโลกถูกหอบมาด้วยลมที่พัดเข้าสู่ศูนย์กลางเส้นศูนย์สูตร นำพาเอาลมเย็นมาจากทางเหนือ ระลอกแล้วระลอกเล่า เมื่อความเย็นกระทบกับความร้อนที่แถบบริเวณศูนย์สูตร ความรุนแรงของความร้อน และความเย็นที่ตัดกันทำให้เกิดพายุต่างๆ ลมมรสุมธรรมดาก็แปรสภาพกลายเป็นไต้ฝุ่น ลมมรสุมธรรมดาที่พัดเข้าหาฝั่ง ก็กลายสภาพเป็นคลื่นลมที่รุนแรง เกือบจะถึงขั้นสึนามิอยู่บ่อยๆ อย่างที่ประจักษ์แก่มนุษย์แล้ว แค่เพียงลมมรสุมที่เข้ามาธรรมดา ก็ทำลายชายฝั่งขอบหินถนนที่มนุษย์สร้างขั้น เอารถขนาดใหญ่รถบรรทุกสิบล้อวิ่งผ่านยังคงทนอยู่ได้ เจ้าพายุเหล่านี้ มีความสามารถพัดสิ่งที่เจ้าคิดว่าแข็งแรงคงทนแข็งแรงนี้ ให้พังทลายได้ ความรุนแรงของธรรมชาติที่โอบล้อมตัวเราเหล่านี้มาจากอะไร ถ้าเรามองด้วยสายตาของมนุษย์ เห็นได้ชัดทีเดียวว่า มนุษย์นั้นหละตัวทำลาย มนุษย์เป็นผู้ทำให้โลกร้อน นี่พูดแบบอย่างมนุษย์พูดกัน มองเห็นได้ พิสูจน์ได้ จับต้องได้ก็พูดอย่างนี้ อธิบายให้มนุษย์ผู้เขลาฟังอย่างนี้ เป็นเรื่องที่ไม่มหัศจรรย์เกินไป ให้มนุษย์เตรียมตัวเตรียมอย่างไร มนุษย์จะต้องรู้ว่า เมื่อเหตุมาอย่างนี้แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร

ต่อไปแผ่นทวีปที่เคลื่อนตัวก็ยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ความร้อนภายใต้เปลือกโลก ยังดันขึ้นมาอยู่เสมอ หรือที่สุดของแรงบีบเค้นของเปลือกโลก มันอย่างนี้นะ ข้าไม่ได้สรรหาภาษาขึ้นมาเอง ข้าดึงเอาภาษาของมนุษย์มาใช้ มนุษย์เรียกมันว่า แรงเค้นของเปลือกโลก หมายถึง การชนกันและบีบอัดโดยน้ำหนักที่ทิ้งตัวและถ่วงลงไป เมื่อแรงเค้นบีบอัดจนเต็มที่แล้ว เกิดภาวะทำลาย จากแผ่นใหญ่เบียดอัดแผ่นเล็ก แตกออก หักออก

การเหวี่ยงหมุนของโลกผิดปกติเนื่องจากแผ่นทวีปแต่ละแผ่นมิใช่ผืนเล็ก เป็นผืนใหญ่ทีเดียว การเคลื่อนน้ำหนักย้ายมวลจากองศาหนึ่งไปอีกองศาหนึ่ง ทำให้โลกมีแรงเหวี่ยงหมุนที่ผิดปกติไป แม้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้สัณฐานโลกผิดรูปไปจากเดิม การหมุน คือ การทำให้ตัวเองคงสภาพ อยู่ในรูปทรงกลมแป้น การหมุนจึงจัดตัวเอง จัดน้ำหนัก จัดส่วนที่เป็นของเหลว กับส่วนที่เป็นของแข็ง เหมือนกับการที่เราเขย่าอะไรให้เข้าที่โดยการหมุน จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้น พื้นโลกบางส่วนที่บอบบางก็จะยุบลงไป พื้นโลกบางส่วนที่แข็งและเบียดกัน ก็จะดันขึ้นมากลายเป็นภูเขา น้ำก็จะท่วม ส่วนของพื้นดินที่ถูกดันเข้าไปสูง ผู้คนรอดตายจากการทำลายของน้ำ แต่ภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงความร้อนใต้พื้นผิวโลกปะทุขึ้นมา ความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้น คนรอดตายอยู่บนที่สูงก็จะตายด้วยความอดยาก พืชพรรณธัญญาหารที่ถูกทำลายลง จะเพาะปลูกขึ้นมาอีกได้ยากหนักหนาด้วยความแห้งแล้งของผิวโลก

คนที่อยู่ตามชายฝั่งก็จะตายด้วยน้ำที่โถมทับไม่ทันตั้งตัว บางส่วนอยู่บนพื้นแผ่นดินที่ยังทรุดลงไป ก็จะถูกกลืนกินด้วยธรณี มนุษย์ที่เหลืออยู่ ก็คือมนุษย์ที่มีแรงบุญกุศลที่นำพาให้ตัวเอง มีชีวิตอยู่ได้ในโลกยุคใหม่ โลกที่มีแผ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียว ประเทศต่าง ๆ จะต้องวาดแผ่นที่กันใหม่ วัดอาณาเขตกันใหม่ เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่

มนุษย์เหล่านั้น อาจจะยังเหลือส่วนที่มีกรรมหนัก มีความหนักของจิตตกค้างอยู่ ยังไม่พอ การล้างโลกยังดำเนินการต่อไป ด้วยความผิดปกติของสารเคมีต่างๆ และสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไป ทำให้สัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป ตามแรงของสนามแม่เหล็กโลก พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆ เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม สัตว์บางอย่างไม่เคยกินเนื้อ กินเลือด หันมากินเนื้อกินเลือด สัตว์บางชนิดได้รับสารเคมีที่ผิดปกติไป ทำให้เกิดพิษขึ้นในตัว สิ่งที่เห็นร้ายแรงที่มนุษย์จะต้องดำรงชีวิตอยู่กับพวกมันให้อยู่รอดได้ ก็คือ แมลงตัวเล็กๆ ที่เปลี่ยนแปลงเป็นดุร้ายขึ้น ยุงก็จะนำพาเอาเชื้อโรคชนิดหนึ่งมาทำลายล้างมนุษย์ เมื่อกัด จะมีอาการตัวร้อน ร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ คนที่อ่อนแอจะตายภายใน 1 วัน อาการที่ปรากฏก็คือ เป็นไข้สูง ช็อก และหัวใจวายคนที่มีความแข็งแรง จะสามารถทนอยู่ได้ประมาณไม่เกิน 3 วัน

ส่วนแมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีพิษที่ต้องระวังมากๆ ก็คือ ตัวลิ้นทะเล ริ้นดำ หรือที่มนุษย์ทางภาคเหนือเรียกว่า ตัวคุ่น ตัวเล็กกัดแล้วจะทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นที่ผิวหนัง ต่อไปก็จะลุกลามเข้าสู่น้ำเหลือง เลือด และเข้าสู่หัวใจได้เช่นเดียวกัน ตั้งแต่ถูกกัดและมีอาการจนถึงเข้าสู่หัวใจจะใช้เวลา 7 วัน

สิ่งที่ข้าเตือนสองอย่างนี้ คือ แมลงตัวนี้ กับยุง อย่าคิดว่าอีกนาน ขอให้รู้ไว้ว่า เวลานี้ ยุงได้เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้ว เพียงแต่พิษยังไม่ร้ายแรงมากนักเท่านั้น แต่มันจะเปลี่ยนแปลงและสร้างตัวเองอย่างรวดเร็วทีเดียว ฉะนั้น เวลานี้ ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ให้ระมัดระวังแมลง 2 ประเภทนี้ไว้ก่อน พิษเริ่มมากขึ้นกว่าปกติแล้ว อันนี้พิสูจน์ได้ เห็นได้

สิ่งที่ควรจะบอกกับมนุษย์ก็คือ ให้มนุษย์รู้ว่าการกระทำใดๆ ก็ตาม เริ่มตั้งแต่ ความคิดไปจนถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น ส่งผลในลักษณะพลังงานที่สะท้อนเชื่อมโยงกันไปทั้งหมด มนุษย์ควรรู้เรื่องกรรมดี เป็นกรรมเบาที่ช่วยปัดเป่าวิบากที่จะเกิดกับโลก อันเนื่องมาจากผลการกระทำของมนุษย์นั้น ให้เบาบางลงได้ และก็เชิญชวนมนุษย์ให้รู้จักสนามพลังแห่งมนุษยชาติ และร่วมกันอย่าได้ช้า สร้างสนามพลังงานที่ดีเพื่อลดวิบากของโลก สามารถบอกกับมนุษย์ได้ว่า วิบากที่เราสร้างขึ้นนั้น กี่ภพ กี่ชาติ เราไม่สามารถเรียบเรียงได้หมด การร่วมกันสวดมนต์นอกจากจะช่วยโลกได้ ยังช่วยตัวเองได้เป็นประการแรกด้วยซ้ำ การสวดมนต์และแผ่เมตตาออกไป จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับผลอันนั้น แล้วอโหสิกรรมให้กับเรา ลด ละ เลิกการจองเวรกับเรา ใครยิ่งมีทุกข์มากยิ่งสวดมาก ยิ่งดีขึ้นเร็ว แล้วก็เป็นผลดีกับโลกไปด้วย อันนี้สามารถเชิญชวนได้แบบนี้

ใครอยากเห็นข้อพิสูจน์ให้เข้าไปดูข้อมูลที่ http://www.universal-signal.com หัวข้อ การร่วมสร้างสนามพลังแห่งธรรมชาติ

และมีข่าววิกฤติการณ์ของโลก ซึ่งจะมีข่าวสารที่นำเสนอขึ้นไปตลอดเวลา การแสดงความคิดเห็นของบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ เราจะเอามาร่วมประชุมกันไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยพวกเราจงช่วยกันหามาให้คนได้ขึ้นไปดู จะได้เห็นได้รู้ว่าโลกนี้ที่กว้างใหญ่เขารู้อะไรกันบ้างแล้ว

มนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยนั้นล้าหลังเพียงใด ตอนนี้ควรจะรับรู้และช่วยกันได้แล้ว นี่แหละวิธีการพูดของข้า..สัญญาณจากจักรวาล สอนเจ้าด้วยพลังแห่งธรรมชาติ... จงตื่นพัฒนาจิตตนและรักษาสมดุลธรรมชาติ... ก่อนที่เจ้าจะเหลือแต่จิตที่ขุ่นมัว


นาย. พชรพล. ผิวเณร. ม.5/8 เลขที่ 46

‘เขตต์-แนท’ปลาบปลื้มรับพระราชทานน้ำสังข์


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระเอกหนุ่ม ‘เขตต์ ฐานทัพ’ และ ‘แนท’เปรมิการ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ เข้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังข์ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานน้ำสังข์ คู่บ่าวสาวได้เดินทางออกมาให้สัมภาษณ์ที่ด้านหน้าประตูพระราชวัง ด้านราชวิถี


โดย ‘เขตต์’ เผยถึงความรู้สึกว่า ช่วงแรกตนยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่ เพราะวันนี้มีคู่บ่าวสาวเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์ทั้งหมด 8 คู่ และตนเป็นคู่สุดท้าย แต่พอใกล้ถึงคู่ของตนก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมาก ปลาบปลื้ม และรู้สึกเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลของเราทั้งสองคนมาก พระองค์ท่านทรงตรัสประทานพรว่า ขอให้เจริญรุ่งเรือง และให้มีความสุข


ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถึงงานฉลองมงคลสมรสพระราชทานที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(27ม.ค.) ที่ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน จะมีพิธีการอย่างไรบ้าง เจ้าบ่าวตอบว่า พรุ่งนี้จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชล เวลา 16.00 น. ออกมารับแขกที่มาร่วมงานเวลา 18.00 น. และเวลา 19.00 น. เป็นพิธีการบนเวที ซึ่งชุดบ่าวสาวจะมีทั้งหมด 3 ชุด ธีมงานเป็นไปแบบเรียบง่ายและโทนสีชมพู-ทอง


ต่อข้อซักถามที่ว่าจะมีการจดทะเบียนเลยหรือไม่ เจ้าสาว เผยว่า ได้จดทะเบียนกันไปเมื่อ วันที่14 ต.ค. 54 เป็นฤกษ์ที่คุณแม่ตนไปหามา ส่วนเรื่องทายาทตนยังไม่พร้อมที่จะมีในปีนี้ ขอทำงานสร้างครอบครัวกันไปก่อน


ผู้สื่อข่าวถามต่อถึงเรื่องสินสอดว่ามีอะไรบ้าง ‘เขตต์’ กล่าวว่า มีเงินสด เครื่องเพชร ทอง ครบตามประเพณี โดยพรุ่งนี้ (27 ม.ค.) แนทจะใส่เครื่องเพชรชุดที่เป็นของหมั้น ส่วนแหวนหมั้นก็ประมาณ 3 กะรัต


น.ส. กิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่ 5

นักร้องสาวหล่อ ‘ซี’ มัฑณาวี ทรุดเวทีคอนเสิร์ตนครสวรรค์เมื่อ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่าเมื่อค่ำวันที่ 26 ม.ค. นักร้องสาวหล่อ ‘ซี’มัฑณาวี คีแนน ค่ายอาร์เอส ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตงานฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ซึ่งระหว่างนั่งพักเพื่อเตรียมตัวขึ้นแสดงคอนเสิร์ต นักร้องสาวหล่อได้เปรยกับเจ้าหน้าที่ของค่ายอาร์เอสฯที่ไปดูแล ว่ามีอาการแน่นท้องและรู้สึกคลื่นไส้ เจ้าหน้าจึงให้ดื่มน้ำเพื่อให้มีความสดชื่น ทำให้สามารถขึ้นทำการแสดงไปได้ถึง 4 เพลง แต่ปรากฏว่าเมื่อจบเพลงที่ 4 นักร้องสาวหล่อก็วิ่งเข้ามาอาเจียนหลังเวที และขึ้นแสดงต่อและอำลาแฟนเพลง แต่ปรากฏว่าร้องไปได้อีกเพียงครึ่งเพลงก็ต้องหยุดเนื่องจากไม่สามารถฝืนยืนต่อไหว จึงพยายามเดินเข้าหลังเวที โดยมีทีมงานประคองเข้ากลับมานั่งพักและอาเจียนตลอดเวลา จนสุดท้ายต้องพาส่งโรงพยาบาลศรีสวัสดิ์ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ โดยด่วน ซึ่งระหว่างนั้นนักร้องสาวก็อาเจียนและถ่ายเป็นน้ำไปตลอดเวลา

เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่ามีอาการติดเชื้อทางเดินอาหารและให้น้ำเกลือเพื่อฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งฉีดยาแก้อาเจียนเพื่อให้นอนพักผ่อน ทำให้หมายงานของนักร้องสาวที่วางไว้ต้องเลื่อนไปก่อน


น.ส. กิติยา ลี้จินดา ม.5/8 เลขที่ 5
10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน!"


ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย "โลกร้อน" ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน อาทิ อากาศร้อนขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลาย หรือระดับน้ำทะเลโลกสูงขึ้นเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังเป็นต้นเหตุของปรากฎการณ์แปลกๆ มากมาย ซึ่งเกี่ยวพันกับการหายสาบสูญของทะเลสาบ โรคภูมิแพ้โดยไม่ทราบสาเหตุ วิถีโคจรของดาวเทียมในอวกาศ ฯลฯ!
สารภูมิแพ้แพร่ระบาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาดขึ้นทุกๆ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
นั่นคือ ประชาชนไอ จาม ป็นภูมิแพ้ และหอบหืดกันง่ายขึ้นและบ่อยขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพมลพิษในอากาศ เป็นสาเหตุสำคัญของอาการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยใหม่ๆ ชี้ให้เห็นว่า วิกฤตอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นและมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากขึ้น คือต้นเหตุทำให้พืชพรรณต่างๆ ผลิใบเร็วกว่าเดิม ขณะเดียวกันปริมาณละอองเกสรที่ฟุ้งกระจายไปตามอากาศก็มากขึ้นเช่นกัน
คนที่เป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดเมื่อสูดละอองเหล่านี้เข้าไปมากๆ อาการจึงกำเริบง่าย
สัตว์อพยพไร้ที่อยู่  
ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ทำให้สัตว์บางชนิด เช่น กระรอก ตัวชิปมังก์ หรือแม้กระทั่งหนู ต้องอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงขึ้น
สัตว์ที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ ได้แก่ "หมีขั้วโลก" ที่ในอนาคตอาจมีชีวิตอยู่ในถิ่นฐานเดิมแถบอาร์กติก ขั้วโลกเหนือไม่ได้ เนื่องจากธารน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็ว
"พืช"ขั้วโลกคืนชีพช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ผลจากภาวะน้ำแข็งขั้วโลกละลายเพราะโลกร้อน ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของพืชและสัตว์จำนวนมาก  ตามปกติ พืชแถบอาร์กติกจะถูกปกคลุมอยู่ในน้ำแข็งตลอดทั้งปี
แต่ปัจจุบัน เมื่อน้ำแข็งละลายมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูใบไม้ผลิต จึงทำให้พืชที่เคยถูกห่อหุ้มด้วยน้ำแข็งกลายเป็นอิสระ สามารถเริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงและกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง
กลายเป็นอีก 1 ปรากฎการณ์ใหม่ของพื้นที่ขั้วโลกเหนือ
ทะเลสาบหายสาบสูญเรื่องประหลาดๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอาร์กติก หรือ ขั้วโลกเหนือยังไม่หมดแค่นั้น
มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา "ทะเลสาบ" ประมาณ 125 แห่งได้หายสาบสูญไปจากเขตอาร์กติก เป็นสัญญาณหนึ่งที่ช่วยให้เห็นว่า ภัยโลกร้อนส่งผลกระทบเร็วมากต่อสภาพแวดล้อมแถบขั้วโลก
สาเหตุที่ทะเลสาบหายไปก็เพราะ "เพอร์มาฟรอส" ที่เป็นน้ำแข็งแข็งตัวอยู่ใต้พื้นทะเลสาบนั้นละลายหมดสิ้นไป ดังนั้น น้ำในทะเลสาบจึงซึมเข้าสู่พื้นดินข้างใต้ได้ เหมือนกับเวลาเราดึงจุกปิดน้ำออกจากอ่างอาบน้ำแล้วน้ำจึงไหลหมดไปจากอ่างนั่นเอง
นอกจากนี้ การที่ทะเลสาบขั้วโลกหายวับไป ยังส่งผลลูกโซ่ปั่นป่วนไปถึงระบบนิเวศในพื้นที่ที่พึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบอีกด้วย
น้ำแข็งใต้พื้นโลกละลายภาวะโลกร้อนไม่ได้เพียงแค่ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ชั้นน้ำแข็งถาวรที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลกค่อยๆ ละลายลดปริมาณลงไปเช่นกัน ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคตก็คือ จุดใต้พื้นโลก ซึ่งเคยเป็นน้ำแข็งหายไปจนเกิดเป็น "รูรั่ว" ใต้ดินขึ้นมา
เมื่อเป็นเช่นนี้สภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ย่อมเปลี่ยนไป สิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ เช่น ทางรถไฟ ถนน บ้านเรือน ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่เหนือจุดดังกล่าวมีโอกาสได้รับความเสียหายตามไปด้วย
ถ้าปรากฎการณ์น้ำแข็งละลายเกิดขึ้นบนที่สูง เช่น ภูเขา จะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติตามมา อาทิ หินถล่มและโคลนถล่ม เป็นต้น
ชนวนเกิดไฟป่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยืนยันตรงกันทั่วโลก ว่า ภัยโลกร้อนเป็นสาเหตุให้ธารน้ำแข็งละลายและพายุก่อตัวบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าในอดีต
ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะโลกร้อนยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด "ไฟป่า" ได้ง่ายขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก และชาติเมืองหนาวในซีกโลกตะวันตก ซึ่งตามปกติไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟป่า ก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้กันแล้ว เหตุเพราะสภาพป่าแห้งกว่าเดิม จึงเป็นเชื้อไฟอย่างดี
ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงอยู่รอดโลกร้อนส่งผลให้หน้าหนาวหดสั้นลง และหน้าร้อนมาถึงเร็วขึ้น
บรรดา "นกอพยพ" หลายสายพันธุ์ต่างมึนงง ปรับ "นาฬิกาชีวภาพ" ในตัวของมันให้เข้ากับสภาพความผันแปรของฤดูกาลที่บิดเบี้ยวไปไม่ทัน
สัตว์ที่จะเอาชีวิตรอดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนในทุกวันนี้ได้ต้องเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้น
ในที่สุดสัตว์ที่อยู่รอดจะต้อง "กลายพันธุ์" หรือปรับพันธุกรรมในตัวมันเสียใหม่ เพื่อรับมือภัยโลกร้อนให้ได้ และมีสัตว์หลายชนิดกำลังวิวัฒนาการตัวเองเช่นนั้นอยู่
ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าเดิมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าถ่านหิน ยวดยานพาหนะ ฯลฯ คือ ตัวการสำคัญของวิกฤตโลกร้อน
ล่าสุดพบว่า เจ้าก๊าซตัวเดียวกันนี้เองที่ขึ้นไปสะสมมากขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ได้กลายเป็นต้นเหตุทำให้ "ดาวเทียม" ที่อยู่ในวงโคจรโลกเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิม
ตามปกติ อากาศในบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลกจะเบาบาง แต่โมเลกุลของอากาศจะยังคงมีแรงดึงดูดมากพอในการทำให้ดาวเทียมโคจรช้าๆ ดังนั้น เราอาจเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างว่า ผู้ควบคุมต้องจึดระเบิดดาวเทียมเป็นระยะๆ เพื่อให้ดาวเทียมโคจรต่อไปอย่างถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ลอยไปสะสมในบรรยากาศชั้นล่างมากไป จะทำแรงดึงดูดของบรรยากาศชั้นนอกสุดลดกำลังลง ดาวเทียมจึงโคจรเร็วกว่าปกติ
ภูเขากระเด้งตัวเหนือพื้นโลกภูเขาและเทือกเขาสูงหลายแห่งทั่วโลกกำลังขยายตัว "สูง" ขึ้น เพราะผลจากโลกร้อน!! นั่นเป็นเพราะ ตามธรรมชาติที่ผ่านๆ มานับพันปี ยอดภูเขาในเขตหนาวเย็นโดยทั่วไปจะมี "น้ำแข็ง" ปกคลุมอยู่ ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตุ้มน้ำหนักที่คอยกดทับให้ฐานล่างของภูเขาทรุดต่ำลงไปใต้พื้นผิว
เมื่อน้ำแข็งบนยอดเขามลายสูญสิ้นไป ส่วนฐานล่างที่เคยถูกกดจมดินลงไปจะค่อยๆ กระเด้งคืนตัวกลับมาเหนือผิวโลกอีกครั้ง
โบราณสถานเสียหายโบราณสถาน เมืองเก่าแก่ ซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันรุ่งเรื่องของมนุษย์ในอดีตได้รับผลกระทบจากโลกร้อน
เหตุเพราะโลกร้อนทำให้อากาศทั่วโลกแปรปรวน ทั้งเกิดพายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง และล้วนแต่ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมอยู่แล้ว
โบราณสถานอายุ 600 ปีในจังหวัดสุโขทัยของประเทศไทยเรา ก็เคยเสียหายอย่างหนักเพราะภัยน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเป็นผลจากภัยโลกร้อน มาแล้วเช่นกัน

น.ส. ณฐพร บัวศรีทอง ม.5/8 เลขที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

พังราบ700หลัง มังกรร้าว สอบศุภักษรหาปม


ฐานเอียงหรือไฟชอร์ต สรุปตาย4ศพเจ็บอีก74 เติ้งรุดเยี่ยม-มอบเงิน สั่งเลิกจุดพลุตลอดกาลกู้มังกร - เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. หลังเกิดเหตุพลุระเบิดระหว่างเปิดงานตรุษจีนปีมังกรทอง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

ผู้ว่าฯสุพรรณฯเผยเหตุบึ้มวินาศ เพราะพลุจุดฉลองวางเอียงจนระเบิด เข้าบ้านเรือน เติ้งและครอบครัวขอโทษคนสุพรรณ พร้อมเยียวยา เต็มที่ มอบให้คนเจ็บก่อน 1 หมื่นบาท ยันเดินหน้าจัดงานต่อจนถึง 29 ม.ค. แต่งดจุดพลุทั้งหมดอีก คาดเสียหายหลายสิบล้าน สรรพาวุธลุยเคลียร์เก็บกู้ซากพลุแล้ว ตร.สอบพยานกว่า 300 ปาก ส่งพฐ.เก็บหลักฐาน 2 รอบ เตรียมแจ้งข้อหาผู้รับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญา ด้าน"คอมอาร์ต"ผู้จัด ยันรับผิดชอบทั้งหมด แต่ขอรอความชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เผยตอนนี้ก็ส่งคนดูแลคนเจ็บ-ตายแล้ว สุดสลดแม่เฒ่าถูกไฟคลอกดับอีก 1 สรุปตาย 4 เจ็บ 74 ราย

เผยต้นเหตุจากพลุเอียง

จากเหตุพลุเปิดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี ปีมังกรสวรรค์ ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในชุดปีมังกรสวรรค์อวยชัยให้พรตรุษจีน เกิดลุกไหม้ระเบิด ส่งผลให้เพลิงไหม้บ้านเรือนในชุมชนวัดพระธาตุ บริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นชุมชนแออัดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กุฏิพระเสียหาย รวมทั้งบ้านเรือนกว่า 200 หลังคาเรือน ประชาชนบาดเจ็บกว่า 70 ราย มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 3 ราย เนื่องจากไฟคลอกเสียชีวิต ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงต้องอพยพหนีอลหม่าน เจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิง 5 คัน ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่บริเวณพลุที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามานำพลุทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี กล่าวถึงสาเหตุของการระเบิดดังกล่าวว่า เกิดจากพลุที่เตรียมจุดด้านหลังเวที เกิดเอียง ไม่ตั้งตรงขึ้นฟ้า ทำให้มีพลุพุ่งไปโดนรถดับเพลิงที่จอดไว้ควบคุมสถานการณ์ อีกส่วนก็พุ่งไปที่บ้านเรือนประชาชน จนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ระเบิดต่อเนื่องสนั่นหวั่นไหว

เร่งสอบหาคนผิด

นายสมศักย์กล่าวว่า ขณะนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบพลุที่เหลืออยู่ เพื่อเก็บพลุทั้งหมดพร้อมถอดสายชนวนออกแล้ว สำหรับเรื่องของผู้จุดพลุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกันแน่ ระหว่างผู้รับจัดงานหรือผู้รับเหมาจุด ทำการประมาทหรือไม่ เรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะเป็นคดีทางแพ่งและอาญา คงต้องรอการตรวจสอบ สำหรับค่าเสียหายนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ถ้าตีราคาว่าหลังละแสนก็คูณ 200 ก็ร่วม 20 ล้านบาทแล้ว

บ้านพังยับ 734 หลัง

นายสมศักย์กล่าวว่า ล่าสุดจากการตรวจสอบบ้านเรือนเสียหาย 734 หลัง ภายในรัศมี 3 ก.ม. เสียหายทั้งหลัง 71 หลัง มีผู้แจ้งความเสียหายแล้ว 350 ราย ส่วนพระปรางค์ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จากการตรวจสอบไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดแต่อย่างใด ขอให้อย่าเชื่อข่าวลือ สำหรับผู้ที่จุดพลุหรือบริษัทที่รับจุดนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นคู่สัญญาหลักคู่สัญญารอง หรือคู่สัญญาเดียวเรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเรียกใครมาสอบบ้าง

ชดเชยให้หลังละ 3 หมื่นบาท

นายสมศักย์กล่าวว่า พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น โดยหากเป็นบ้านที่เสียหายทั้งหลังก็จะมอบเงินช่วยเหลือ 30,000 บาท และทางมูลนิธิศาลหลักเมือง ในฐานะผู้จัดการก็จะให้การช่วยเหลือโดยการสร้างบ้านให้ใหม่ ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้วจำนวน 24 ราย ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรวมเป็นเงิน 1 แสนบาท ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีที่พักอาศัยทางจังหวัดก็ได้จัดเต็นท์ให้นอนที่วัด หรือหากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านก็จัดเต็นท์ให้นอนใกล้กับบ้านพักได้

มท.1 ชี้จนท.ไม่รอบคอบ

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ และมหาดไทย กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์พลุระเบิดจนมีผู้เสียชีวิตที่ จ.สุพรรณบุรี ว่า หลังจากเกิดเหตุ รับรายงานจากผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เรื่องดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด และไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติ ความรอบคอบ ถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ ว่าการจัดงานจะต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยจะต้องกำหนดมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลการจัดงานในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นตนรับรายงานว่าสาเหตุเกิดจากกระบอกพลุเอียง หากตั้งตรงก็คงไม่มีปัญหา จึงถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ ดังนั้นจะต้องมีการกำชับไปยังทุกจังหวัด แต่จะไม่มีการสั่งห้ามจุดพลุ เพราะพลุถือเป็นสีสันของงานที่จัดขึ้น

ทยอยสำรวจความเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าเหตุพลุระเบิดในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้กันเป็นเขตหวงห้ามและห้ามประชาชนเข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุ เนื่องจากเกรงว่าอาจมีพลุที่หลงเหลือและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับประชาชนได้ ส่วนของประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชนวัดพระธาตุ ซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีและเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุจุดพลุและเกิดระเบิดเพลิงไหม้ เริ่มเข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของตนเองตั้งแต่เช้าตรู่ บางส่วนเข้าเก็บข้าวของที่ยังพอเหลืออยู่และไม่เสียหายไปกับแรงระเบิดและเพลิงไหม้ออกไปจากบ้านของตัวเอง เพื่อเตรียมไปพักอาศัยชั่วคราวยังบ้านญาติ หรือสถานที่อื่นๆ ก่อน เนื่องจากสภาพบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้พักอาศัยได้ โดยหลังคาส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายแทบทุกหลังคาเรือน

พินาศ - สภาพบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงมังกรยักษ์คู่เมืองสุพรรณ บุรี ได้รับความเสียหายกว่า 700 หลัง จากเพลิงไหม้และแรงระเบิดของพลุที่จุดในงานตรุษจีนเมื่อค่ำวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมานอกจากบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้ว ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และคาดอาจต้องใช้งบฯ หลายสิบล้านบาทในการบูรณะ เพราะกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารไม้เสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ศาลาการเปรียญ หรือแม้หลังคาพระอุโบสถก็ได้รับแรงกระแทกและหล่นลงมาเสียหายมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

พิษพลุระเบิด-มังกรร้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลจากแรงระเบิดของพลุเมื่อคืนวันที่ 24 ม.ค. ส่งผลให้ปลายหนวดด้านของมังกรสวรรค์ ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานชาวมังกรหัก ส่วนบริเวณก้อนเมฆ และท่อนหางมังกร เป็นรอยร้าวหลายจุด โดยเฉพาะฝั่งด้านขวา ที่อยู่ติดกับลานจุดพลุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เก็บกู้พลุที่ยังไม่ระเบิด 216 ลูก โดยตัดสายวงจรและเอาดินระเบิดออก จากนั้นนำไปจุ่มในถังน้ำเพื่อป้องกันการระเบิดเกิดขึ้น ทั้งนี้จากการตรวจสอบทราบว่าพลุดังกล่าวจุดด้วยระบบไฟฟ้า ส่วนสาเหตุคาดว่ามีพลุบางอันที่ระเบิดไม่สมบูรณ์ และกระเด็นไปโดนจุดที่เก็บพลุที่ใช้ในงานซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน จึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้น

เดินหน้าจัดต่อ-ห้ามจุดพลุ

นายวราวุธ ศิลปอาชา บุตรชายของนายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานตรุษจีน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชุมชนและจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด และขอโทษต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พลุระเบิดดังกล่าว

ด้านนายบรรหารกล่าวว่า งานฉลองตรุษจีนที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-29 ม.ค. นี้ จะให้ดำเนินการจัดงานต่อและได้สั่งให้งดจุดพลุอีก และงานต่อไปหลังจากนี้ก็จะไม่มีการจุพลุอีกแล้ว

"เติ้ง"เดินสายขอโทษชาวบ้าน

ทั้งนี้ นายบรรหาร พร้อมนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายบรรหาร มอบกระเช้าแบรนด์และเงินสดคนละ 1 หมื่นบาท พร้อมรับปากว่าจะดูแลบ้านที่พักอาศัยของชาวบ้านให้กลับมาเหมือนเดิมและขอโทษผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกราย เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนหลายราย เพราะจัดทุกปีก็ไม่มีปัญหาใดๆ เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งหมดพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งหมด

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา บุตรสาวนายบรรหาร กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มารดา จะไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่ ร.พ.และศูนย์อพยพ เหตุการณ์เมื่อคืนนี้หากไม่มีตัวมังกรกั้นไว้ คนที่อยู่ด้านหน้าเวทีอาจบาดเจ็บไปด้วยจำนวนมาก ขอยืนยันว่าคณะกรรมการจัดงานพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยจะหารือรายละเอียดเรื่องการช่วยเหลือ ซึ่งนายบรรหาร บิดา เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสั่งการให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่

สธ.สรุปตาย 4 เจ็บ 74

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยพ.ญ.ประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในงานฉลองตรุษจีนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี

นายวิทยากล่าวว่า จากเหตุการณ์พลุระเบิดครั้งนี้ มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 74 ราย กระทรวงสาธารณสุขระดมหน่วยแพทย์กู้ชีพจากร.พ.ในสุพรรณบุรีกว่า 10 ทีม ดูแลช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ มีผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 3 ราย เป็นชายทั้งหมด และหญิงชราอายุ 70 ปีเสียชีวิตอีก 1 ราย

ส่วนผู้บาดเจ็บได้นำส่งรักษาที่ร.พ. 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.ร.พ.เจ้าพระยายมราช จำนวน 60 ราย โดยแพทย์รับตัวไว้รักษา 15 ราย 2.ร.พ.ศุภมิตร 14 ราย แพทย์รับตัวไว้รักษา 5 ราย ส่วนที่เหลืออาการไม่หนัก แพทย์ดูแลบาดแผลและให้กลับบ้านได้

สำหรับรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้ง 20 รายที่ยังรักษาตัวอยู่ร.พ.มีดังนี้ ร.พ.เจ้าพระยายมราช 15 ราย 1.นางสมาพร คุ้มฉายา 2.นายประกิจ นิ่มนวล 3.นายชลิต กลิ่นเกตุ 4.นางฉวี บริสุทธิ์ 5.นายขวัญเมือง คุ้มฉายา 6.ด.ช.ธวัช บริสุทธิ์ 7.นายสำราญ แซ่เจือ 8.ด.ญ.ศรินรัตน์ รินสินจ้อย 9.ด.ช.เกริก(ใส่เสื้อลายสกอต) 10.นางเปลื้อง แก้วศรีนวล 11.นางขันแก้ว กุมกัน 12.นางสังเวียน จิตรดา 13.นางอารี แสนสุข 14.ด.ช. ธานาวุฒิ สุขพันธ์ และ15.นางไข่ ล่าโทน

ที่ร.พ.ศุภมิตร 5 ราย ได้แก่ 1.นางฉันทนา อำนวยพร 2.นางลำยอง พานสกุล 3.นายสงวน ฉ่ำแจ่ม 4.นายดอกรัก เรืองมาก 5.พระภิกษุอุทัย ชำนาญศิลป์

อาการสาหัสอีก 2 ราย

รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า สำหรับผู้บาดเจ็บสาหัส 3 ราย รายแรกเป็นหญิงชาว จ.ชัยนาท ถูกแท่งเหล็กยาว 1.5 เมตร ทิ่มด้านหลังบาดแผลยาวประมาณ 40 ซ.ม. แพทย์นำเข้าห้องผ่าตัดเพื่อเอาเหล็กออก และให้เลือด 8 ยูนิต ขณะนี้รักษาตัวที่หอศัลยกรรมหญิง ร.พ.เจ้าพระยายมราช อีก 2 รายอาการอยู่ในขั้นวิกฤตน่าห่วง รายแรกเป็นชายอายุ 40 ปี ศีรษะแตกมีบาดแผลที่ใบหน้า และรอบๆ โพรงจมูก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้รู้สึกตัวดี เอกซเรย์สมองไม่พบสิ่งผิดปกติ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะนี้พักรักษาอยู่ร.พ.เจ้าพระยายมราช ห้องผู้ป่วยไอซียู ศัลยกรรมชาย

ตรวจพลุ - นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ร่วมตรวจดูพลุงานตรุษจีนซึ่งเหลือตกค้างอยู่ ยังไม่ระเบิด เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมาแช่น้ำไว้เพื่อความปลอดภัย ที่วัดพระธาตุฯ จ.สุพรรณบุรี เมื่อ 25 ม.ค.ส่วนผู้ป่วยที่รักษาตัวที่เหลืออีก 17 ราย อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนใหญ่จะมีบาดแผลเล็กน้อยตามใบหน้าและแขนขา จึงได้กำชับให้ทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และกระทรวงสาธารณสุขจะให้การดูแลรักษาฟรีตามสิทธิ และสั่งการร.พ. เจ้าพระยายมราช เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ประชาชนที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้จากเหตุพลุระเบิดประมาณ 20 หลังคาเรือน พร้อมกับประสานรมว.มหาดไทย และผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ให้ การดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตทุกราย รวมทั้งประชาชนที่บ้านถูกไฟไหม้ด้วย

นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย นายวินัย พันธ์แตง นายสามารถ ศรีนิล นายชาติชาย งามบุปผา โดยทั้ง 3 เป็นเจ้าหน้าที่จุดพลุ และนางลำยอง พานสกุล เป็นชาวบ้านที่ถูกไฟคลอก

สื่อตปท.ชี้ไฟลามเต็นท์

วันเดียวกันสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเหตุไฟไหม้รับงานตรุษจีนสุพรรณบุรีปีมังกรสวรรค์ ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อคืนวันที่ 24 ม.ค. โดยระบุเป็นเหตุสลดไม่คาดคิด หลังการจุดพลุเฉลิมฉลองเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้แรงระเบิดลุกไหม้และเผาทำลายบ้านเรือนบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดพระธาตุ) จนวอดวายถึง 20 หลัง และอยู่ในขั้นเสียหายหนักอีกกว่า 30 หลังคา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า 50 ราย

ทั้งนี้พระภิกษุจากวัดใกล้เคียงเล่าว่า พลุเริ่มปะทุขึ้นระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟชุดที่ 3 ซึ่งตอนนั้นยังไม่รุนแรง แต่พอพลุตกลงบนเต็นท์เก็บดอกไม้ไฟ ระเบิดขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้น ซึ่งนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ยอม รับเป็นผู้สั่งการให้ตั้งเต็นท์เก็บพลุใกล้พื้นที่ชุมชน แต่คาดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในเวลาต่อมา

"ญาญ่า-จอย"ขวัญผวา

ด้านนางเอกสาว "ญาญ่า"อุรัสยา เสปอร์บันด์ เผยหลังเหตุการณ์พลุระเบิดว่า ไปร่วมงานที่จ.สุพรรณบุรีเวลาประมาณ 5 โมงเย็น โดยพิธีเริ่มประมาณ 6 โมง ซึ่งในระหว่างพิธีก็มีการจุดพลุ ได้ยินเสียงดังระเบิดขึ้น แต่ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้น คนที่ร่วมงานก็ไม่ได้แตกตื่นอะไร จนงานถ่ายทอดเสร็จ ก็เดินทางกลับ ในระหว่างเดินทาง ก็มีโทรศัพท์จากนักข่าวโทร.มาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนเองไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอทราบข่าวก็ตกใจมาก และยิ่งทราบว่ามีผู้เสียชีวิตก็ยิ่งตกใจ ต้องขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

"พอดีพลุจุดตอนช่วงจบพอดีและหยุดการถ่ายทอดสด หนูก็ออกมาจากงานพร้อมกับแม่ กลับกรุงเทพฯทันที มารู้เรื่องนี้ก็จากพี่นักข่าวที่โทร.มาถาม ยังนึกเสียวอยู่เลยว่า ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่หนูอยู่แล้วเกิดความแตกตื่น มันจะน่ากลัวขนาดไหน หนูรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น" ญาญ่ากล่าว

ด้าน "จอย"รินลณี ศรีเพ็ญ พิธีกรในงานครั้งนี้ เผยว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่หลังเวที เป็นการเปิดงานด้วยการจุดพลุ ได้ยินแค่เสียงระเบิด แต่ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆ เพราะตนอยู่หน้าเวที และมังกรที่ไฟไหม้ก็อยู่สูงมาก เรื่องราวทั้งหมดเราไม่รู้ได้เลย คนที่อยู่หน้าเวทีทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

มาทราบอีกทีตอนที่ขึ้นรถมาแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นก็ได้เห็นความชุลมุนว่ามีรถหน่วยกู้ชีพวิ่งเข้า-ออก แต่คนดูหน้าเวที ส่วนใหญ่จะไม่ทราบ เพราะหลังจากที่จอยทำพิธีกรจบ ก็มีคอนเสิร์ตของ ก็อต จักรพันธ์ อาบครบุรี อยู่ ซึ่งคนหน้าเวทีก็ยังเฮฮากันอยู่

เมื่อถามว่าทราบเรื่องรู้สึกอย่างไร จอยกล่าวว่า รู้สึกตกใจมาก ใจหาย ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ มีคนเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ คนขับรถของจอยบอกว่ามีคนถูกเหล็กเสียบ แต่จอยเองไม่เห็น รู้สึกสงสารคนที่เสียชีวิต และขอบคุณทุกคนที่โทร.มาถามว่าเกิดอะไรขึ้น

จี้รัฐเยียวยาความเสียหาย

ที่วัดพระธาตุ ถ.หลวงหาญ ต.รัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บริเวณด้านหลังมังกรยักษ์ จุดที่ติดตั้งพลุที่จุดในการเปิดงานเทศกาลตรุษจีน เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนหลายมาก นอกจากนี้ยังทำให้บ้านเรือน-วัดพระธาตุ วัดเก่าแก่เสียหาย จากแรงอัดของระเบิด โดยบ้านของนางอนงค์ ลอยพร อายุ 55 ปี ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ติดตั้ง พลุประมาณ 100 เมตร เสียหายทั้งหลังพร้อมกับรถยนต์ฮอนด้า ซีวีค สีบรอนซ์ ทะเบียน กง 5618 สุพรรณบุรี

นางอนงค์เผยว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ขณะอยู่บริเวณหน้าบ้านเพื่อจะดูพลุ ก็เห็นกลุ่มควันสีดำ จากนั้นก็มีเสียงดังขึ้น พื้นปูนสะเทือนไปหมด ไม่เหมือนกับตอนจุดพลุลูกแรกๆ หมาที่เลี้ยง 3 ตัว แมว 4 ตัว พากันร้องโหยหวน จากนั้น เศษกระเบื้องหลังคาที่อยู่ที่บ้าน ปลิวว่อนออกมา ตนเองทำอะไรไม่ถูก วิ่งหนีตายออกไปที่ถนนใหญ่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากภาครัฐบ้าง นางอนงค์กล่าวว่า ตอนนี้สภาพบ้านไม่เหลืออะไรที่เรียกว่าบ้านอีกแล้ว ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทีวี แอร์ รถยนต์ พังหมดทุกอย่าง อยากจะให้ทางการให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกอย่าง ไม่ได้เกิดจากตนเองเป็นผู้กระทำ

ขณะที่หน่วยงานของภาครัฐจัดตั้งศูนย์ผู้ประสบภัยขึ้นที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดพระธาตุ โดยผู้ประสบภัยสามารถมายื่นความจำนงว่าบ้านเรือนของตัวเองได้รับความเสียหาย โดยนำเอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมายืนยัน ว่าเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์พลุระเบิด พร้อมบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุ

"ศุภักษร"พร้อมรับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนายศุภวัฒน์ จงศิริ หรือศุภักษร ประธานกรรมการ บริษัท คอมอาร์ต โปรดักชั่น ผู้จัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี แต่เลขานุการของนายศุภวัฒน์ ชี้แจงว่า นาย ศุภวัฒน์ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆ ในตอนนี้ ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามการควบคุมงาน และการดำเนินการหลังจากนี้ของบริษัท จนได้รับคำตอบว่า บริษัทรับจ้างจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้รับผิดชอบควบคุมดูแลกิจกรรม การแสดงทั้งหมดในพิธีเปิดงาน โดยหลังจากเกิดเหตุจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัทเข้าสอบปากคำ จึงยังอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของเหตุการณ์ ยังไม่มีความชัดเจน เพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เสียชีวิตไป จึงต้องหาคนมาประสานข้อมูล คาดว่า 1-2 วันน่าจะมีความชัดเจน ช่วงนี้บริษัทขอให้ความสำคัญกับผู้รับบาดเจ็บก่อน

"สำหรับผู้บาดเจ็บและยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในตอนนี้จะมีคนดูแล และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นใคร ส่วนขณะนี้ขอย้ำว่าบริษัทให้ความสำคัญกับคนเจ็บ ส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมาย หากมีความชัดเจน บริษัทพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบทุกอย่าง ยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหน พร้อมทั้งขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น อยากให้เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งทุกฝ่ายรู้สึกเสียใจ เพียงแต่ตอนนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน และหากมีความชัดเจนอย่างไรบริษัทก็ยินดีที่จะตอบคำถามทั้งหมด"เลขาฯ นายศุภวัฒน์กล่าว

ตร.รอผลสอบ-พร้อมแจ้งข้อหา

ด้านพล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ผบก.ภ.จว. สุพรรณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วจำนวน 300 ปาก รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนี้ยังต้องสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วถึง 2 รอบ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้พลุระเบิดในครั้งนี้ ซึ่งต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานประมวลผลก่อน จึงจะทราบแน่ชัด โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะรู้ผล หากสรุปแน่ชัดแล้วว่าเหตุที่ทำให้พลุระเบิดเกิดจากอะไร ผู้รับเหมาในการจัดงานครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ และต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งเป็นข้อหาหนักที่สุดในครั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต 4 ราย และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่วนการดำเนินการทางแพ่งก็ให้เยียวยาควบคู่กันไปกับการดำเนินคดี

ชาวบ้านแห่แจ้งความ

พ.ต.อ.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ รอง ผบก.ภจ. สุพรรณบุรี กล่าวว่า ให้พนักงานสอบสวนจากสภ.ต่างๆ กว่า 30 นาย มาให้บริการรับแจ้งความในส่วนของความเสียหาย ซึ่งมีผู้เสียหายมาแจ้งความไว้แล้วราว 500 ราย ในส่วนของการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้รับจัดงาน คือ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ทราบว่า เป็นของศุภักษร ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี รับผิดชอบดำเนินการติดต่อประสานเพื่อมาให้ข้อมูล ส่วนการเก็บกู้พลุส่วนที่เหลืออีกประมาณ 500-600 ลูกนั้น ขณะนี้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด(EOD)ของ ภ.จว.สุพรรณบุรี ร่วม ตชด. จากค่ายพระพุทธยอดฟ้า จ.กาญจนบุรี กำลังดำเนินการตัดสายชนวนถอดเชื้อปะทุ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ทหารสรรพาวุธ นำไปดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
เรียกสอบ"ศุภักษร"แล้วครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้จัดงานนี้มีบริษัทคอมอาร์ต โปรดักชั่น ของนายศุภวัฒน์ จงศิริ หรือ "ศุภักษร" ส่วนบริษัทที่รับดูแลงานด้านการจุดพลุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ที่บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุระเบิดได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนบอกว่าให้หยุดได้แล้วๆๆ เหมือนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยิงพลุ จากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น โดยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง


น.ส. กิติยา. ลี้จินดา. ม.5/8 เลขที่ 5

ไว้อาลัย "ป้าจุ๊"


กำหนดการงานศพ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ กำหนดการงานศพ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ นพพล โกมารชุน


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ไทยพีบีเอส , ครอบครัวข่าว 3

ญาติรับศพ ป้าจุ๊ จุรี กลับกรุงเทพฯ เพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม บางขุนพรหม

หลังจากที่เมื่อวันที่ 25 มกราคม ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ นักแสดงอาวุโส ได้จากไปด้วยโรคชรา ขณะอายุ 82 ปี ที่บ้านเลขที่ 156 หมู่ 16 บ้านแม่สลอง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงรายนั้น

วันนี้ (26 มกราคม) เวลา 07.30 น. ญาติได้เดินทางไปรับศพของป้าจุ๊ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยลำเลียงด้วยรถยนต์ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กลับมาทางเครื่องบินเพื่อนำศพ ป้าจุ๊ จุรี มาบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจะมีขึ้นในเวลา 17.00 น. วันนี้ และตั้งสวดอภิธรรมจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. ส่วนพิธีฌาปณกิจศพนั้น ทางครอบครัวจะปรึกษากันก่อน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
คลิป ร่วมอาลัย ป้าจุ๊ จุรี โอศิริอาลัย ป้าจุ๊ จุรี โอศิริอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


[25 มกราคม] ป้าจุ๊ วัย 83 ปี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก นิตยสาร Volume, Magazinee.com

ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ วัย 83 ปี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา ในบ้านพักที่เชียงราย ตั้งศพที่วัดมกุฎกษัตริยาราม

วันนี้ (25 มกราคม) มีรายงานว่า ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ อายุ 82 ปี นักแสดง และนักพากย์ชื่อดังของวงการบันเทิงไทยได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคชรา ภายในบ้านพักที่จังหวัดเชียงราย โดยญาติเผยว่า ป้าจุ๊ ได้ร้องเพลงให้ลูกหลานฟังเป็นเพลงสุดท้ายก่อนจากไปอย่างสงบ ทั้งนี้ จะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม

สำหรับ จุรี โอศิริ หรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่า ป้าจุ๊ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ชีวิตในวัยเด็กได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และมีความสามารถในด้านการเต้นรำ รวมทั้งการขับร้องเพลงสากล กระทั่งเรียนจบชั้น ม.6 ป้าจุ๊ ก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิง โดยเป็นนักร้องหน้าม่านสลับละครของคณะผกาวลี และคณะศิวารมย์ ก่อนจะได้แสดงเป็นนางเอกในละครเพลงเรื่องนเรศวรมหาราช และได้เป็นนักร้องประจำวงดุริยางค์ทหารบก วงสุนทราภรณ์

ต่อมา ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ ได้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องแรก "สุภาพบุรุษจากอเวจี" และมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักพากย์เสียงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก และตั้งแต่นั้นมา ป้าจุ๊ ก็เดินหน้าเป็นนักพากย์อย่างเต็มตัว โดยตลอดชีวิตการเป็นนักพากย์ ป้าจุ๊ ทำหน้าที่พากย์เสียงดาราหญิงชื่อดังในภาพยนตร์มาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ด้วยการแสดงอารมณ์ทุกข์ โศก สนุกสนานได้อย่างสมจริง ซึ่งผลงานพากย์เสียงของ ป้าจุ๊ ยังทำให้นักแสดงหลายคนได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง และสุพรรณหงส์ทองคำอีกด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ป้าจุ๊ ในฐานะนักแสดง และนักพากย์ก็ยังเคยได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณมากมาย ทั้งรางวัลตุ๊กตาทอง 4 ครั้ง รางวัลสำเภาทอง 1 ครั้ง รางวัลโทรทัศน์ทองคำ 1 ครั้ง รางวัลวิก 07 2 ครั้ง และยังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์และนักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช 2541 แต่เกียรติประวัติในวิชาชีพที่ ป้าจุ๊ ภาคภูมิใจที่สุดก็คือ การที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพากย์ภาพยนตร์ถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงเวลาต่อมา ป้าจุ๊ จะมีอายุมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เคยทิ้งงานในวงการบันเทิง โดยยังคงมีผลงานแสดงละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมทั้งเป็นนักพากย์อยู่เรื่อย ๆ เรียกได้ว่า แม้แต่เด็ก ๆ รุ่นหลัง ๆ ก็ยังรู้จัก ป้าจุ๊ เป็นอย่างดี

ด้านชีวิตส่วนตัว ป้าจุ๊ สมรสกับ เสนอ โกมารชุน (พี่ชายของ เสน่ห์ โกมารชุน) มีบุตรชาย 1 คน คือ นพพล โกมารชุน ผู้จัดละครและนักแสดงชื่อดัง แต่หลังจาก เสนอ โกมารชุน เสียชีวิต ป้าจุ๊ ก็ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับ ลุงปุ๊ย สมชาย สามิภักดิ์ อดีตนักแสดงอาวุโส เป็นเวลา 50 กว่าปี จนกระทั่งสมชาย สามิภักดิ์ ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 สร้างความเศร้าสะเทือนใจให้ ป้าจุ๊ เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ตลอดชีวิตของป้าจุ๊ จุรี โอศิริ ได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นหลังตลอดมา เพราะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถรอบตัว มีความเคร่งครัดในการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขมากว่า 50 ปี ดาราอาวุโสท่านนี้จึงเป็นที่เคารพรักและนับถือของนักแสดงทุกรุ่นทุกวัย


ผลงานของ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ

ภาพยนตร์

บ้านสาวโสด (2513)
ยิ้มสวัสดี (2521)
ไข่ลูกเขย (2524)
สาวจอมกวน (2525)
คนกลางเมือง (2531)
รอยไถ (2532)
ครั้งนี้โลกก็ฉุดไม่อยู่ (2535)
ธรณีนี่นี้ใครครอง... คุณย่า (2541)
อั้งยี่ ลูกผู้ชายพันธุ์มังกร (2543)
ก้านกล้วย (2549) .... พังนวล (พากย์เสียง)
ม.3 ปี 4 เรารักนาย (2552)

มิวสิควีดิโอ

ไชน่า เกิร์ล - วงทู (2534)
รักเดียวใจเดียว - ธนพล อินทฤทธิ์ (2543) (ร่วมกับ สมชาย สามิภักดิ์)
จดหมายถึงเธอ - Boyd-Nop (2553)

โฆษณา

ยาบำรุงโลหิต เฮโมวิต (2545) (ร่วมกับ สมชาย สามิภักดิ์)
รถไฟฟ้ามหานคร (2547) (ร่วมกับ สมชาย สามิภักดิ์)

รางวัล และเกียรติคุณ

รางวัลสำเภาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง โบตั๋น
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง นกน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2507
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้แสดงประกอบยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง วัยตกกระ เมื่อปี พ.ศ. 2522
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ไร้เสน่หา เมื่อปี พ.ศ. 2522
รางวัลตุ๊กตาทอง ในฐานะผู้พากย์ยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดาโรงแรม เมื่อปี พ.ศ. 2525
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะดาราสมทบยอดเยี่ยม จากละครโทรทัศน์เรื่อง สายโลหิต ประจำปี 2529
รางวัลวิก 07 ทองคำ ในฐานะดาราผู้ชนะใจกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2533
รางวัลวิก 07 ในฐานะดาราผู้ชนะใจผู้ร่วมงาน ประจำปี พ.ศ. 2534
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักพากย์และนักแสดง) ประจำปีพุทธศักราช 2541

น.ส.กิติยา. ลี้จินดา. ม.5/8. เลขที่ 5